Szef BBN w Polsat News 2: Kończymy prace nad narodowym programem systemów bezzałogowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

21.04.2015

Szef BBN w Polsat News 2: Kończymy prace nad narodowym programem systemów bezzałogowych

20 kwietnia br. szef BBN był gościem red. Igora Janke na antenie Polsat News 2. - To nie jest tak, że projekt modernizacji polskiej armii został wymuszony przez sytuację za wschodnią granicą. Jego koncepcja zrodziła się już kilka lat temu. Zanim wybuchł konflikt rosyjsko-ukraiński - mówił minister Stanisław Koziej, zaznaczając jednak, że konflikt nadał tempa realizacji programów zbrojeniowych, a także zwiększył zainteresowanie opinii publicznej tym tematem.

- Priorytety strategiczne,  jakimi są obrona powietrzna, w tym przeciwrakietowa; mobilność wojsk lądowych, w tym specjalnych, czyli głównie zakup śmigłowców; oraz inwestowanie w zinformatyzowane systemy walki i wsparcia, czego przykładem są bezpilotowce, zostały ustanowione dużo wcześniej - przypominał minister S. Koziej. - Z obecną sytuacją bezpieczeństwa wiaże sią natomiast m.in. to, że do wymagań dotyczacych systemu obrony powietrznej, który zostanie w pełni wprowadzony dopiero za kilka lat, dołączyliśmy kryterium udostępnienia przez dostawców systemu na okres przejściowy - mówił.

Odnosząc się do tematu rozwoju Marynarki Wojennej, szef BBN stwierdził, że cały czas ścierają się tu różne poglądy na temat kierunków rozwoju. Wyraził także opinię, że jeżeli chcemy zmodernizować Marynarkę, która jest najbardziej zaniedbanym rodzajem sił zbrojnych, potrzebny jest przeskok generacyjny, zamiast inwestowania w kolejne, następujące po sobie generacje. Dodał także: -  Nie jest tajemnicą, że jestem zwolennikiem systemów bezzałogowych.

Mówiąc o rozstrzygnięciach dotyczących głównych programów modernizacyjnych Sił Zbrojnych szef BBN zaznaczył, że jest to bardzo trudny wybór, ponieważ musi uwzględnić czynniki polityczno-strategiczne, wymagania operacyjne i techniczne, ofertę współpracy z przemysłem i szereg innych kryteriów: - Byłoby bardzo źle gdybyśmy nie wykorzystali też szansy na modernizację polskiego przemysłu obronnego. To jedno z ważnych kryteriów.

Minister S. Koziej przyznał jednak, że obecna sytuacja bezpieczeństwa wymaga pilnych decyzji: - Gdyby nie ten przymus i potrzeba strategiczna, mielibyśmy większą swobodę decydowania o formie zaangażowania polskiego przemysłu. Ale i tak musimy kupować uzbrojenie z uwzględnieniem stopniowego angażowania polskiego przemysłu, zwłaszcza w obszarach najbardziej innowacyjnych.

Jak podkreślał: Szansą dla innowacyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego są szczególnie technologie bezzałogowe. Prezydent polecił nam przygotowanie Narodowego Programu Systemów Bezzałogowych. W tej chwili kończymy prace nad nim i niedługo zostanie on publicznie ogłoszony.  Nasze instytuty naukowe są stosunkowo dobrze przygotowane do wdrażania tych technologii. A sam program ma być platformą współpracy dla polskiego przemyłu, instytucji badawczych oraz użtkowników systemów bezzałogowych.

Szef BBN stwierdził także, że jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy dostrzega jeden problem, jakim jest koordynacja nadzoru na szczeblu rządowym. Dziś są trzy resorty odpowiadające za przemysł zbrojeniowy i być może dlatego trudno było wypracować strategię szybkiego jego rozwoju. Koordynacja jest tu kluczem. Zaznaczył, że od dłuższego BBN mówi o potrzebie stworzenia jednej instytucji koordynującej sprawy bezpieczeństwa, w tym m.in. sprawy przemysłu obronnego, służb specjalnych czy związane z cyberbezpieczeństwem.  

Zobacz rozmowę z szefem BBN