Spotkanie prezydenta z prokurator generalną ICTY - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Spotkanie prezydenta z prokurator generalną ICTY

17 lutego 2005 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski spotkał się w Pałacu Prezydenckim z Carlą Del Ponte, prokurator generalną Międzynarodowego Trybunału ds. byłej Jugosławii (ICTY).

Carla Del Ponte przedstawiła prezydentowi RP obecny stan prac Trybunału. Prezydent wyraził poparcie dla dotychczasowych działań Trybunału w zakresie ścigania i karania osób odpowiedzialnych za zbrodnie ludobójstwa na terenie b. Jugosławii.

Prezydent Aleksander Kwaśniewski zapoznał Carlę Del Ponte z tragicznymi doświadczeniami Polaków z okresu II wojny światowej i poinformował o przebiegu obchodów 60. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau.