Szef BBN w RDC: Prezydent czuwa nad realizacją priorytetów modernizacji Sił Zbrojnych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.04.2015

Szef BBN w RDC: Prezydent czuwa nad realizacją priorytetów modernizacji Sił Zbrojnych

Szef BBN w rozmowie w Radiu RDC 27 kwietnia br. uznał za nieuzasadnione twierdzenie, że "Nocne Wilki" zagrażają polskiemu bezpieczeństwu: - Niepotrzebnie się tym zajmujemy i nagłaśniamy, jednocześnie wpisując się w narrację rosyjskiej propagandy. "Nocne Wilki" to grupa nacjonalistów rosyjskich, która nieprzypadkowo zachowuje się tak a nie inaczej - mówił szef BBN.

Minister S. Koziej mówił, że nie ma podstaw, aby wątpić w rozeznanie i zaprojektowanie przez planistów w Ministerstwie Obrony Narodowej realizacji najważniejszego programu modernizacyjnego w Siłach Zbrojnych, jakim jest system obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Odnosząc się do faktu, że kontrakt na system obejmuje także generację pocisków, które nie są jeszcze w użyciu, szef BBN zaznaczył:  - Każde uzbrojenie musi być stale modernizowane. Podobnie jest z Patriotami. Będziemy mieli na wyposażeniu obecną wersję Patriotów, jaka jest użytkowana m.in. przez armię amerykańską oraz kolejne wersje, które będą już wersjami modernizowanymi. Zapewne każde państwo, które eksploatuje dziś system Patriot, będzie zainteresowane jego nowymi generacjami.

Mówiąc o powodzie ogłoszenia przez Prezydenta RP decyzji o wyborze danego systemu obrony powietrznej oraz śmigłowców szef BBN stwierdził: - Prezydent określa główne kierunki rozwoju Sił Zbrojnych i ustalił obecne priorytety, jakimi są m.in. obrona przeciwrakietowa i mobilność wojsk lądowych, w tym śmigłowcowa. Prezydent czuwa też nad realizacją tych priorytetów. Wysłuchał informacji Pani Premier na temat uwarunkowań wyboru i poinformował o tym opinię publiczną. 

Szef BBN stwierdził także, że w kontekście obecnych relacji Rosji z Zachodem gotów byłby sie przychylić do głosów mówiących, że mamy początki nowej zimnej wojny, chociaż o ograniczonej skali. Są dwa bieguny w wymiarze regionalnym, europejskim i my niestety znowu znajdujemy sie w strefie ścierania się sprzecznych prądów. Tym razem jesteśmy integralną częścią Zachodu, odwrotnie niż poprzednio, ale nasze położenie i tak nie jest dobre.

Odpowiadając na pytanie o sytuację, w której Prezydent oraz Premier chcieliby wskazać innych kandydatów na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych, szef BBN stwierdził, że niestety możliwość takiego konfliktu została wykreowana przez zapisy Konstytucji, która ustanowiła dwa organy władzy wykonawczej i które muszą ze sobą współdziałać. Rolą ustawodawcy  jest stwarzanie jak największej siatki współdziałania między tymi organami i takie rozwiązania wprowadziliśmy w ustawach reformujących system kierowania i dowodzenia Siłami  Zbrojnymi oraz kierowania obroną państwa w czasie wojny. 

POSŁUCHAJ ROZMOWY