Prezydent RP na I Szczycie Polsko - Francuskim w Arras - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent RP na I Szczycie Polsko - Francuskim w Arras

28 lutego 2005 roku prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski wraz z prezydentem Republiki Francuskiej Jaquesem Chirakiem wziął udział w I Szczycie Polsko - Francuskim w Arras.

Po ceremonii oficjalnego powitania obaj prezydenci przeprowadzili rozmowy w "wąskim gronie".

Po rozmowach prezydenci dokonali wpisu do księgi pamiątkowej oraz otrzymali medale pamiątkowe od mera Arras.

Następnie odbyły się rozmowy plenarne pod przewodnictwem prezydentów Polski i Francji.