Drugi Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
10.06.2015

Drugi Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego

W latach 2010-2012 pod auspicjami BBN przeprowadzony został pierwszy w Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego. Tym samym rozpoczęty został cykl planowania strategicznego w państwie obejmujący m.in. wydanie pierwszej Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego RP czy nowelizację najważniejszych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa, jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego.

Zakończeniem cyklu będzie wydanie Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej, a następnie weryfikacja przyjętych planów i programów w ramach ćwiczenia typu KRAJ przeprowadzonego przez najważniejsze struktury państwa odpowiedzialne za sprawy bezpieczeństwa. 

Jednocześnie intencją BBN było wprowadzenie do polskiej praktyki planowania strategicznego - wzorem państw o rozwiniętej kulturze strategicznej - cykliczności oraz ciągłości przeprowadzania tego rodzaju przedsięwzięć. Tym samym wśród priorytetów działań Biura na 2015 r. znalazło się podjęcie dyskusji nad możliwym kształtem i formułą drugiego Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego.

10 czerwca br. w BBN w ramach Strategicznego Forum Bezpieczeństwa odbyła się ekspercka dyskusja nad ogólną koncepcją drugiego Przeglądu. Wzięli w niej udział zarówno uczestnicy pierwszej edycji, jak i inni niezależni eksperci i przedstawiciele ośrodków badawczych. Celem spotkania było również przygotowanie dla przyszłego kierownictwa Biura Bezpieczeństwa Narodowego szeregu propozycji i możliwości oraz przedstawienie zagrożeń dotyczących ewentualnych prac nad drugim Przeglądem. Należy zaznaczyć, że samo uruchomienie Przeglądu będzie jedną z rekomendacji ministra Stanisława Kozieja dla przyszłego szefa BBN.

We wstępie do dyskusji minister Koziej odniósł się do licznych wniosków wynikających z pierwszego Przeglądu, jednocześnie omawiając pytania: Jaki ma być zakładany cel przedsięwzięcia? Jaki podmiot ma być odpowiedzialny za przeprowadzenie Przeglądu? W jakim charakterze mają w nim uczestniczyć struktury państwowe? Jakie powinny być ramy czasowe przeprowadzenia Przeglądu? W jakiej formie mają zostać przyjęte wyniki Przeglądu?

W trakcie dyskusji uczestnicy zwrócili m.in. uwagę, że ośrodek prezydencki – ze względu na charakter ustrojowej pozycji - jest najbardziej właściwym miejscem do przeprowadzenia Przeglądów. Zaznaczano jednak, że niezbędne wydaje się zapewnienie odpowiedniej współpracy przede wszystkim ze strukturami rządowymi, ale też niezależnymi ośrodkami analitycznymi i środowiskiem akademickim.

W spotkaniu udział wzięli: dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz, dr Krzysztof Janik, dr Andrzej Karkoszka, prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler, dr hab. Jerzy Maria Nowak, prof. dr hab. Jacek Pawłowski, amb. Janusz Reiter, Zbigniew Pisarski, prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz.