Prezydent wyznaczył kandydata na Naczelnego Dowódcę SZ - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.06.2015

Prezydent wyznaczył kandydata na Naczelnego Dowódcę SZ

22 czerwca br. prezydent Bronisław Komorowski wskazał gen. Marka Tomaszyckiego do mianowania na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w czasie wojny. - Pozwoli to na przygotowywanie się w czasie pokoju do dowodzenia Siłami Zbrojnymi w warunkach kryzysu wojennego - mówił prezydent.

 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski
 • fot. Wojciech Grzedzinski
  fot. Wojciech Grzedzinski

W uroczystości w Pałacu Prezydenckim wzięli udział m.in.szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Stanisław Koziej,  szef Kancelarii Prezydenta Jacek Michałowski, wicepremier, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, a także dowódcy wojskowi, dowódcy służb i przedstawiciele rządu.

- Nie ma nic skuteczniejszego dla zapewnienia bezpieczeństwa i zapewnienia pokoju, jak możliwość pokazania, że nie jest się bezsilnym, bezbronnym. Dlatego liczę, że także dzisiejsze decyzje będą sprzyjały konsolidacji całego systemu, wykraczając zdecydowanie poza obszar Sił Zbrojnych - powiedział prezydent podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim.

Przypomniał, że jest to "element wykonania nowej regulacji ustawowej, która ma być częścią działania na rzecz wzmocnienia odporności Polski, która znalazła się - jak cały nasz region - w sytuacji zwiększonego zagrożenia, poczucia większej niestabilności".

 - Wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę, jak ważne jest w niespokojnych czasach zapewnienie siłom zbrojnym i całemu systemowi bezpieczeństwa i obronności państwa maksymalnej stabilności, także maksymalnej konsolidacji systemu dowodzenia, zarówno w czasie pokoju, jak i w czasie kryzysu, czy w czasie kryzysu wojennego. Stąd decyzja o nowej regulacji ustawowej i stąd decyzja o mianowaniu gen. Tomaszyckiego na kandydata do tego stanowiska - przekonywał Bronisław Komorowski.

- Za tymi decyzjami kryje się zobowiązanie do przygotowywania się w warunkach pokoju do rzeczywistego dowodzenia siłami zbrojnymi w warunkach kryzysu wojennego - dodał.

Gen. Tomaszycki podziękował za zaufanie, którym go obdarzono, co - jak podkreślił - jest najwyższym wyrazem uznania dla żołnierza. Podziękował swoim podwładnym, którzy "pracowali na to, by mógł godnie wykonywać swoje zadania".

Podkreślił, że stanowisko, na które go wskazano, nakłada potężne obowiązki dla kandydata, jednocześnie ułatwiając współdziałanie ze wszystkimi uczestnikami systemu obronnego.

Życzył też sobie oraz wszystkim obecnym, aby nigdy nie zdarzyło się, że trzeba powołać tego kandydata.

Możliwość wskazania kandydata na to stanowisko to jedna ze zmian związanych z reformą kierowania armią.

1 kwietnia prezydent podpisał nowelizację ustawy o powszechnym obowiązku obrony i kilku innych ustaw, która określa ramy czasowe "czasu wojny" oraz kompetencje i zadania Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i kandydata do tej funkcji, a także kompetencje innych organów odpowiedzialnych za polityczno-strategiczne kierowanie obroną państwa.

Naczelny dowódca ma przejmować dowodzenie w czasie wojny i podlegać wtedy bezpośrednio prezydentowi kierującemu obroną państwa wspólnie z rządem. Naczelny dowódca nie przejmowałby dowodzenia całymi siłami zbrojnymi, lecz tylko częścią wyznaczoną do udziału w operacji obronnej. Pozostałe zadania armii, niezwiązane bezpośrednio z operacją obronną, np. szkolnictwo wojskowe, pozostawałyby w gestii MON także w czasie wojny..

 

***

Generał broni Marek Tomaszycki (ur. 28 stycznia 1958 r.) absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1981) i Akademii Obrony Narodowej (1995). W 1999 r. ukończył w AON kurs taktycznooperacyjny integracji z NATO, a w 2003 r. podyplomowe studia operacyjno-strategiczne. Służbę wojskową rozpoczął w 1981 r. w 32. pułku zmechanizowanym. Służył także w 8. Brygadzie Zmechanizowanej i Dowództwie 8. Dywizji Obrony Wybrzeża. W latach 1996-1999 był szefem szkolenia-zastępcą dowódcy 36. Brygady Pancernej (po przeformowaniu zmechanizowanej).

Od 1999 do 2001 r. był dowódcą 9. Brygady Kawalerii Pancernej, a następnie służył w Dowództwie 1. Korpusu Zmechanizowanego jako szef Oddziału Rozpoznania i WRE. Od lipca 2003 do lutego 2004 r. był szefem Oddziału szkolenia w PKW w Iraku. Po zakończeniu misji wrócił na poprzednio zajmowane stanowisko. W latach 2004-2005 był dowódcą 6. Brygady Kawalerii Pancernej. Jest absolwentem Studium Polityki Obronnej Akademii Wojennej Wojsk Lądowych – Carlisle Barracks w USA (2005-2006). Od 2006 do 2008 r. dowodził 10. Brygadą Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Od marca do listopada 2007 r. był dowódcą I zmiany PKW Afganistan.

W latach 2008-2009 zajmował stanowisko Szefa Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W latach 2009-2011 dowodził 12. Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną, a od listopada 2011 r. był Szefem Szkolenia Wojsk Lądowych. Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, Bronze Star Medal, Gwiazdą Afganistanu, Gwiazdą Iraku, Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Medalem Pamiątkowym Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe w Iraku, medalem NATO – ISAF.

20 maja 2013 r. generał broni Marek Tomaszycki objął stanowisko Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych, a 1 stycznia 2014 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. 22 stycznia 2015 r. gen. broni Marek Tomaszycki został wskazany jako kandydat do mianowania w czasie wojny na stanowisko Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych.

 

Źródło: Prezydent.pl; PAP; Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych