Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

01.08.2015

Prezydent wręczył awanse generalskie oraz odznaczenia

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski - Zwierzchnik Sił Zbrojnych, podczas uroczystości w dniu 1 sierpnia br., wręczył nominacje generalskie i odznaczenia państwowe. Generałowie odchodzący w stan spoczynku otrzymali od Prezydenta pamiątkowe ryngrafy. W uroczystości uczestniczył m.in. szef BBN minister Stanisław Koziej.

 

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na stopnie generalskie mianowani zostali:

 

na stopień generała broni:

1.    generał dywizji Andrzej FAŁKOWSKI

2.    generał dywizji Mirosław RÓŻAŃSKI

3.    generał dywizji Anatol WOJTAN

 

na stopień generała dywizji:

 

4.    generał brygady Wiesław GRUDZIŃSKI
 
5.    generał brygady Zygmunt MIERCZYK

6.    generał brygady Cezary PODLASIŃSKI

7.    generał brygady Michał SIKORA
 
8.    generał brygady Grzegorz SODOLSKI

9.    generał brygady Włodzimierz USAREK

 
 na stopień wiceadmirała:
 
10. kontradmirał Marian AMBROZIAK
 

 

na stopień generała brygady:

 
11. pułkownik Stanisław CZOSNEK
 
12. pułkownik Adam DUDA
 
13. pułkownik Dariusz GÓRNIAK

14. podporucznik rezerwy ksiądz Józef GUZDEK

15. pułkownik Maciej JABŁOŃSKI

16. pułkownik Stanisław KACZYŃSKI 

17. pułkownik Mariusz WIATR
 
18. pułkownik Piotr ŻURAWSKI
 
 

***

 

Odznaczeni zostali:

 

za wybitne zasługi dla umacniania
obronności kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej

 
KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
 

1.    Generał brygady Jan DZIEDZIC

2.    Generał broni Anatol WOJTAN

 
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 

3.    Pułkownik Sylwester BARTOSZEWSKI

4.    Pułkownik Wiesław CHRZANOWSKI

5.    Generał brygady Krzysztof DOMŻALSKI

6.    Ryszard KALWASIŃSKI

7.    Generał brygady Dariusz ŁUKOWSKI

8.    Pułkownik Piotr PŁONKA

9.    Pułkownik Sławomir WIĘCKOWSKI

 
 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich

 
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
 

10. Roman DAROWSKI

11. Andrzej SIEDLECKI

 
Pamiątkowe ryngrafy otrzymali: 
 

1.    generał broni Lech MAJEWSKI

2.    admirał floty Tomasz MATHEA

3.    generał dywizji Mirosław ROZMUS

4.    kontradmirał Czesław DYRCZ

5.    generał brygady Jan GABRYŚ

 

 

***

 

BIOGRAMY AWANSOWANYCH OFICERÓW

 

gen. broni Andrzej Fałkowski – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i Unii Europejskiej w Brukseli

Rozpoczął służbę wojskową w 1978 r. W 1982 r. ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Służb Kwatermistrzowskich, a w 1985 r. studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Doktorat z nauk ekonomicznych obronił na Uniwersytecie Łódzkim w 1997 r. Jest absolwentem studiów Podyplomowej Szkoły Marynarki Wojennej w Monterey (USA, 1994 r.) oraz kilkunastu kursów zagranicznych m.in. w Holenderskiej Akademii Obrony, Szkole NATO w Oberammergau w Niemczech, a także w Kanadzie i USA. W latach 1982–1984 służył w Marynarce Wojennej, zaś od 1984 do 1996 w Departamencie Finansów MON, gdzie przeszedł drogę od aspiranta do szefa kilku oddziałów, m.in. : Oddziału Gospodarki Finansowej i Rachunkowości, Oddziału Systemów Finansowania. W latach 1996–1998 był zastępcą dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, a następnie Departamentu Ekonomicznego. W 1998 r. został wybrany na stanowisko przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego Wojskowych Służb Socjalnych (CLIMS) na roczną kadencję (obok normalnych obowiązków służbowych). Od 1998 do 2003 r. służył w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli, gdzie pełnił służbę jako radca, oddelegowany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po powrocie do kraju (lata 2003–2006) w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego na stanowisku zastępcy szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego P–5. Następnie został dyrektorem Departamentu Budżetowego MON (2006–2008). W 2008 r. objął, w wyniku konkursu, stanowisko dyrektora Zarządu Logistyki i Zasobów Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO (IMS) w Brukseli. W tym czasie był m.in. przewodniczącym Komitetu NATO ds. Wojskowych Zasobów Osobowych, współprzewodniczącym wojskowym Komitetu Logistycznego NATO, przedstawicielem Komitetu Wojskowego NATO w Radzie do Spraw Planowania i Polityki Zasobów oraz na Konferencję Dyrektorów Krajowych ds. Uzbrojenia (CNAD), zastępcą przewodniczącego i przedstawicielem Komitetu Wojskowego w Radzie Badań i Technologii. Był również współprzewodniczącym Komitetu Standaryzacyjnego NATO. W latach 2011–2013 attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Od 1 lipca 2013 r. wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wielokrotnie reprezentował Ministerstwo Obrony Narodowej. Był także moderatorem i prelegentem podczas międzynarodowych konferencji i seminariów, zapraszany do prowadzenia wykładów na uczelniach zagranicznych m.in. Szkole NATO w Oberammergau (lata 2000, 2010–2011), Akademii Sztabu Generalnego Ukrainy w Kijowie (2002 r.), Bałtyckiej Akademii Obrony w Tartu w Estonii (2009–2011), Akademii Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej w Moskwie (2010 r.), Université Libre de Bruxelles (2010 r.), National Defense University w Waszyngtonie (2012 r.), American University w Waszyngtonie (2013 r.), jak również w uczelniach krajowych, m.in.: wielokrotnie w Akademii Obrony Narodowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim, Krajowej Szkole Administracji Publicznej (2005 r.). Autor wielu publikacji, m.in. na łamach Przeglądu Morskiego, Przeglądu Kwatermistrzowskiego, Myśli Wojskowej, Zeszytów Naukowych Akademii Obrony Narodowej, Polski Zbrojnej, Wojskowego Przeglądu Logistycznego, Biuletynu Finansowego, miesięcznika RAPORT WTO. Autor książki na temat polskiego budżetu wojskowego pt. Pecunia Nervus Belli.

 

gen. broni Mirosław Różański – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Urodził się w 1962 r., jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych, którą w 1986 r. ukończył z wyróżnieniem. W 1989 r. ukończył Centrum Doskonalenia Oficerów tzw. „Akademię Polową” na kierunku dowódców batalionów. W latach 1992–1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej. W tej samej uczelni ukończył Kurs Taktyczno-Operacyjny w 1998 r. W 2005 r. został absolwentem Studium Polityki Obronnej, broniąc pracę pt. Profesjonalne siły zbrojne podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa narodowego. W 2011 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dziedzinie nauk o obronności w specjalności zarządzanie instytucjami publicznymi. Służbę wojskową po ukończeniu WSOWZ rozpoczął w 42. Pułku Zmechanizowanym na stanowisku dowódcy plutonu w Żarach. W 1987 r.  został dowódcą kompani szkolnej, przygotowującej na potrzeby Śląskiego Okręgu Wojskowego dowódców drużyn i działonowych operatorów bojowych wozów piechoty. W 1989 r. został dowódcą kompanii zmechanizowanej, z którą wziął udział w ćwiczeniu „Przyjaźń 1989”, po raz pierwszy obserwowanym przez obserwatorów z NATO. W 1990 r. został szefem sztabu batalionu szkolnego, którego był współorganizatorem. Następnie został wyznaczony na dowódcę 2. batalionu zmechanizowanego w 42. pz. W tym czasie batalion został poddany kontroli gotowości bojowej przez SG WP, a zdolność bojową potwierdził przed Inspekcją Sił Zbrojnych. Po powrocie z AON został wyznaczony na stanowisko starszego oficera operacyjnego w sztabie 42. pz. W 1994 r. został skierowany na praktykę do Oddziału Szkolenia Bojowego Śląskiego Okręgu Wojskowego. Po zakończeniu praktyki objął stanowisko szefa szkolenia w 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu. W 1996 r. został przesunięty na stanowisko szefa sztabu w tej samej brygadzie. W 1999 r. został dowódcą 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej (17. WBZ) w Międzyrzeczu. W 2003 r. rozpoczął służbę na stanowisku szefa sztabu w dowództwie 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11. LDKPanc) w Żaganiu. Po otrzymaniu nominacji generalskiej w 2005 r. ponownie objął obowiązki dowódcy 17. WBZ. Dowodząc brygadą zainicjował wiele zmian systemowych w zakresie pełnienia służb i szkolenia. Był pomysłodawcą i realizatorem nowego modelu szkolenia strzelców wyborowych w Wojskach Lądowych. Wdrażał do sił zbrojnych kołowe transportery opancerzone Rosomak, formował pierwszy w pełni zawodowy batalion zmotoryzowany, który wziął udział w pierwszej i drugiej zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie. W 2007 r. jako dowódca Brygadowej Grupy Bojowej (BGB) wraz z żołnierzami 17. WBZ  uczestniczył w VIII zmianie PKW Irak. Stacjonująca w bazie Delta w Al-Kut BGB wspólnie z irackimi siłami bezpieczeństwa i jednostkami koalicyjnymi przeprowadziła kilka operacji przeciwko rebeliantom, prowadziła szeroko zakrojoną akcję pomocy humanitarnej i medycznej dla społeczeństwa prowincji Wasit. Gdy generał M. Różański dowodził 17. WBZ, trzykrotnie (w latach 2006, 2007 i 2008) jednostka była wyróżniana Znakiem Honorowym Sił Zbrojnych. W 2008 r. generał M. Różański wyznaczony został na stanowisko zastępcy szefa Zarządu Planowania Strategicznego P-5 SG WP. W sierpniu 2009 r. awansował na dowódcę 11. LDKPanc – Czarnej Dywizji i został mianowany do stopnia generała dywizji. W 2010 r. sformowana na bazie 17. WBZ i jednostek dywizji Grupa Bojowa UE była pierwszym oddziałem bojowym zadeklarowanym przez Polskę do sił Unii Europejskiej. W latach 2010–2011 dowodzona przez niego Czarna Dywizja przygotowała i skierowała do Afganistanu kolejno VIII i IX zmianę PKW, blisko 3 tys. żołnierzy pełniło służbę w ramach operacji NATO – ISAF. W latach 2012–2013 kierował Departamentem Strategii i Planowania Obronnego w MON, uczestniczył w pracach międzyresortowego Zespołu Koordynacyjnego przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Pełnił funkcję pełnomocnika MON ds. reformy systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Kierował pracami zespołu przygotowującego ustawę zmieniającą ustawę o urzędzie MON, przyjętą przez parlament i podpisaną przez prezydenta RP 22 lipca 2013 r. Dowodził Grupą Organizacyjną Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ), stwarzając warunki do powstania DG RSZ od stycznia 2014 r. Od początku 2014 r. wykonywał zadania na stanowisku radcy koordynatora Sekretarza Stanu w MON i zajmował się procesem modernizacji SZ RP. Postanowieniem Prezydenta RP z 9 czerwca 2015 r. wyznaczony został na stanowisko Dowódcy Generalnego RSZ. W trakcie służby wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia  Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie, Gwiazdą Iraku, Medalem Honorowym Międzynarodowej Dywizji Centrum Południe. Podczas misji w Iraku został odznaczony przez prezydenta Salwadoru Medalem Zasługi. W uznaniu współpracy polsko-niemieckiej wyróżniony Krzyżem Honoru Bundeswery. W 2008 r. Prezydent RP w uznaniu zasług wręczył mu flagę narodową. Laureat prestiżowej nagrody Buzdygan miesięcznika „Polska Zbrojna” w 2008 r. Generał jest żonaty, ma troje dzieci.  

 

gen. broni Anatol Jerzy Wojtan – I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP

Urodził się w 1956 r. w Starachowicach. Od 21 maja 2013 r. zajmuje stanowisko I zastępcy szefa Sztaby Generalnego WP. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii oraz Akademii Sztabu Generalnego WP. Ponadto ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów dowódców dywizjonów w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, kurs zastosowania informatyki w wojsku, kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów wojsk rakietowych i artylerii oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Posiada tytuł doktora nauk wojskowych w specjalności sztuka operacyjna. Po ukończeniu w 1979 r. szkoły oficerskiej, gen. Anatol Wojtan pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu ogniowego, następnie dowódcy baterii oraz szefa sztabu dywizjonu w 91. pułku artylerii przeciwpancernej. Od 1989 r. po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego, przez kolejne osiem lat pełnił służbę w Szefostwie Wojsk Rakietowych i Artylerii. W 1997 r. został wyznaczony na stanowisko starszego specjalisty w Dowództwie Wojsk Lądowych. Kolejne lata służby związały go ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego, gdzie zajmował kolejno stanowiska  szefa Oddziału, zastępcy szefa Zarządu, szefa Zarządu, a ostatnio stanowisko I zastępcy szefa Sztabu Generalnego WP. Mianowany na stopień generała dywizji w 2009 r.

 

gen. dyw. Wiesław Jerzy Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa

Urodził się w 1956 r. w Braniewie. Po ukończeniu w 1981 r. Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, rozpoczął zawodową służbę wojskową jako dowódca plutonu pontonowego w batalionie saperów w Pułtusku. Rok później, wyznaczony został na stanowisko zastępcy dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP. Po kilku latach pełnił różne funkcje w Komendzie stołecznego garnizonu, m.in. na stanowisku instruktora młodzieżowego, starszego oficera wydziału operacyjnego oraz pełniącego obowiązki szefa sztabu KG. W 1998 r. obronił pracę doktorską w Wojskowym Instytucie Historycznym. W 2000 r. mianowany został dowódcą 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego w Warszawie. Następnie, w latach 2003–2005 był szefem Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego Akademii Obrony Narodowej, a w 2006 r. powierzono mu funkcję szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych – zastępcy komendanta Garnizonu w Dowództwie Garnizonu Warszawa. W styczniu 2007 r. objął stanowisko komendanta stołecznego garnizonu. Po zmianach organizacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa i rozwiązaniu Komendy Garnizonu, 27 lipca 2007 r. został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy Garnizonu Warszawa. Generał jest żonaty, interesuje się motoryzacją, sportem i historią. Jest autorem publikacji poświeconych dziejom budownictwa wojskowego w stołecznym garnizonie. Decyzją ministra obrony narodowej Nr 882 9 sierpnia 2010 r. został wyznaczony na stanowisko Dowódcy Garnizonu Warszawa. Podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 2010 r. awansowany do stopnia generała brygady.

 

gen. dyw. Zygmunt Andrzej Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

Urodził się w 1956 r. w Katowicach. Jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada tytuł profesora nauk technicznych. Po ukończeniu w 1982 r. akademii, gen. Zygmunt Mierczyk przez rok zajmował stanowisko dowódcy plutonu w 9. pułku łączności. Od 1993 r. związany jest z Wojskową Akademią Techniczną, gdzie zajmował kolejne wyższe stanowiska służbowe poświęcając się pracy naukowej. Od maja 2008 r. gen. Zygmunt Mierczyk zajmuje stanowisko rektora-komendanta Wojskowej Akademii Technicznej. Posiada duży dorobek naukowy, jest współautorem wielu  patentów unikatowych technologii i wdrożeń, wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych. Jest także laureatem licznych nagród przyznawanych przez krajowe i międzynarodowe środowiska naukowe. Mianowany na stopień generała brygady w 2008 r.

 

gen. dyw. Cezary Jakub Podlasiński – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego

Urodził się w 1961 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Brzostowie został podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, którą ukończył w 1985 r. Generał jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1992 r.), podyplomowych studiów z zakresu Integracji Euroatlantyckiej i Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej. W październiku  2013 r. obronił pracę doktorską w Akademii Obrony Narodowej pt. Wpływ struktury organizacyjnej Polskich Sił Zadaniowych na realizację zadań niemilitarnych w strefie odpowiedzialności w ramach misji ISAF. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy plutonu podchorążych, objął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej od 1992 r. służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Zarządzie Analiz w Wydziale Organizacji i Prowadzenia Badań Podczas Ćwiczeń. Po pięciu latach pracy w komórkach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został skierowany do Oddziału Szkolenia Dowództw i Sztabów w Dowództwie Wojsk Lądowych. W DWLąd zajmował  stanowiska: specjalisty, szefa Wydziału Szkolenia i Ćwiczeń, szefa Wydziału Koordynacji Ćwiczeń Międzynarodowych i zastępcy szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W lipcu 2006 r. w ramach VII zmiany PKW IRAK (2006–2007), objął stanowisko szefa sztabu w wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.  Od lipca 2008 do 30 czerwca 2011 r. pełnił obowiązki szefa Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP. 1 lipca 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, z którą dwa lata później, 5 listopada 2013 r., wyjechał do Afganistanu  na XIV zmianę PKW Afganistan jako jej dowódca. Z misji powrócił 6 czerwca 2014 r. 1 lipca 2014 r. został wyznaczony na dowódcę Centrum Operacji Lądowych – dowódcę Komponentu Lądowego. Gen. C. Podlasiński jest żonaty, ma dwóch synów.

 

gen. dyw. Michał Edward Sikora – Inspektor Rodzajów Wojsk, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Urodził się w 1961 r. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej, którą w 1984 r. ukończył z wyróżnieniem (II lokata). W 1990 r. ukończył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów Wojsk Radiotechnicznych. W latach 1991–1993 studiował w Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie uzyskując tytuł oficera dyplomowanego. W tej  samej uczelni ukończył Kurs Doskonalenia Dowódców Jednostek Wojskowych z Teorii Organizacji i Zarządzania w 1995 r. W 1997 r. ukończył Kurs Prawa Konfliktów Zbrojnych Organizowany przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. W 1998 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Szczecińskim. W 1999 r. ukończył Kurs Zarządzania Sytuacją Powietrzną w Technicznej Szkole Sił Powietrznych w Niemczech. W 2000 r. w Akademii Obrony Narodowej ukończył Kurs Taktyczno Operacyjny Oficerów Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 2002 r. został absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Szczecińskiej w zakresie informatyki. W 2004 r. ukończył Kurs dla Kadry Kierowniczej w zakresie Oceny Ryzyka Zawodowego. W 2005 r. został absolwentem Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. W 2006 r. uzyskał tytuł magistra pedagogiki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Służbę wojskową, po ukończeniu WOSR w 1984 r., rozpoczął w 27. batalionie radiotechnicznym na stanowisku inżyniera stacji radiolokacyjnej w 271. kompanii radiotechnicznej w Kołbaskowie. Od 1989 r. dowodził 271. kompanią radiotechniczną. W 1993 r., po ukończeniu studiów w AON, został dowódcą 25. batalionu radiotechnicznego w Debrznie a w 1995 r. został dowódcą 28. batalionu radiotechnicznego w Gryficach. W  2001 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Szefostwie Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Następnie został dowódcą 6. Brygady Dowodzenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Śremie. W  2003 r. objął stanowisko zastępcy dowódcy 2. Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy a, po ukończeniu PSPO, w 2005 r. został dowódcą tej Brygady. W 2008 r. objął dowodzenie 3. Brygadą Radiotechniczną we Wrocławiu oraz został nominowany na stopień generała brygady. Od 2009 r. pełnił służbę wojskową w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku szefa Wojsk Radiotechnicznych a od 2011 r. zostaje wyznaczony na stanowisko szefa Wojsk OPL i Radiotechnicznych. W związku z reformą systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP zostaje wyznaczony do Zespołu ds. Nowego Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP na stanowisko Radcy Koordynatora, a następnie na stanowisko zastępcy szefa Zds.NSKiD SZ RP i szefa Grupy Projektowej. Od 19 sierpnia 2013 r. był Szefem Zespołu ds. Inspektoratu Rodzajów Wojsk Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego RSZ. Od 1 stycznia 2014 r. generał Michał Sikora jest Inspektorem Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego RSZ. W trakcie służy wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, Lotniczym Krzyżem Zasługi, złotymi medalami:  Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju i Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyźnie. Pod jego dowództwem 28. batalion radiotechniczny w Gryficach pięciokrotnie uzyskał tytuł „Najlepszej Jednostki Wojskowej” w 2. Brygadzie Radiotechnicznej oraz czterokrotnie miano „Przodującej Jednostki Wojskowej w 2. Korpusie Obrony Powietrznej” a w 2000 r. dowódca Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej wyróżnił proporcem i tytułem „Przodującego Pododdziału”. Generał jest żonaty, ma dwoje dzieci. Interesuje się historią wojskowości, nowymi technologiami i sportem.

 

gen. dyw. Grzegorz Stanisław Sodolski – Dyrektor Departamentu Budżetowego

Urodził się w 1963 r. w Kaliszu. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania prowadzone przez Politechnikę  Białostocką. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, budżetu zadaniowego, kontroli zarządczej oraz zarządzania projektami i zasobami obronnymi organizowanych przez Ministerstwo Finansów oraz zagraniczne ośrodki i uczelnie, w tym Naval Postgraduate School w Monterey. Zawodową służbę poświęcił zarządzaniu finansami, zajmując stanowiska, m.in. szefa służby finansowej w pułku łączności, starszego specjalisty w oddziale finansów okręgu wojskowego, szefa oddziału w Departamencie Budżetowym, dyrektora w Departamencie Spraw Socjalnych oraz zastępcy i następnie dyrektora Departamentu Budżetowego. Pełnił również służbę w polskich kontyngentach wojskowych w misjach ONZ UNDOF w Syrii i operacjach NATO IFOR i SFOR na Bałkanach. W przeddzień przystąpienia Polski do NATO współorganizował funkcjonowanie Polskiego Przedstawiciela Wojskowego w Komitecie Wojskowym NATO oraz kierował wykonaniem narodowych zobowiązań wynikających z utworzenia Międzynarodowego Korpusu Północny Wschód w Szczecinie, m.in. przewodnicząc Komitetowi Finansów Korpusu. Brał udział w pracach komitetów finansów i administracji NATO oraz odpowiadał za organizację finansowania licznych projektów związanych z pobytem wojsk sojuszniczych w Polsce, w tym Strong Resolve. Uczestniczył również w pracach Zespołu Roboczego ds. Wprowadzenia Banknotów i Monet Euro. Od 15 kwietnia 2009 r. kieruje Departamentem Budżetowym MON. Jest członkiem Komitetu Audytu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Międzyresortowego Komitetu Bezpieczeństwa Finansowego funkcjonującego przy Ministrze Finansów. Interesuje się żeglarstwem i narciarstwem.

 

gen. dyw. Włodzimierz Czesław Usarek – Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego

Urodził się w 1963 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1982 r.  rozpoczął służbę wojskową w dęblińskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. W czasie nauki - na trzecim roku studiów - uzyskał tytuł pilota wojskowego klasy III. 29 listopada 1986 r. promowany do stopnia podporucznika otrzymał dyplom ukończenia studiów zawodowych uzyskując tytuł pilota klasy II. Wyznaczony na stanowisko pilota klucza lotniczego w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie kolejno obejmował stanowisko starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego i zastępcy dowódcy eskadry. Wykonując loty na samolocie MiG–21MF uzyskał w 1989 r. pierwszą klasę pilota wojskowego. Brał też udział w lotach na DOL oraz uzyskał tytuł instruktora–pilota we wszystkich warunkach atmosferycznych. W 1990 r. kończy Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów oraz zdobywa tytuł mistrza taktyki na olimpiadzie wiedzy taktycznej 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W kolejnym roku rozpoczyna studia na Akademii Obrony Narodowej, którą – w stopniu kapitana – kończy w 1993 r. Po ukończeniu Akademii trafia do 28. pułku lotnictwa myśliwskiego na stanowisko dowódcy eskadry. Przechodzi przeszkolenie na samolocie MIG–23MF, a w 1995 r. uzyskuje mistrzowską klasę pilota. Tego samego roku obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy pułku ds. szkolenia a następnie w 1997 r. zostaje zastępcą dowódcy ds. liniowych. Wykonuje loty na samolocie MiG–21MF, zostaje instruktorem i bierze czynny udział w szkoleniu pilotów oraz ćwiczeniach lotniczych "Orli Szpon". Kolejnym etapem kariery zawodowej generała było ukończenie kursu dowódców oddziałów w Akademii Narodowej. W 1998 r. zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. W międzyczasie przeszkala się na samoloty MiG–29 i przygotowuje pierwszą grupę pilotów do struktur NATO. W ramach partnerstwa NATO wykonuje loty w Dijon z pilotami 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. W 2001 r. zostaje dowódcą 23. Bazy Lotniczej, kończąc równocześnie studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w zakresie zarządzania zasobami osobowymi i jednostkami terytorialnymi. W 2002 r. rozpoczyna Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej, które kończy rok później. Od 2004 r. pełni służbę w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a następnie w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku zastępcy Szefa Wojsk Lotniczych. 12 lutego 2007 r. obejmuje stanowisko dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego, po czym 3 maja 2007 r. zostaje mianowany do stopnia generała brygady. Od 1 stycznia 2009 r. pełni obowiązki dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – związku taktycznego posiadającego na wyposażeniu samoloty F-16. W grudniu 2013 r. broni doktorat na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. 1 stycznia 2014 r. obejmuje obowiązki dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego. Gen. Włodzimierz Usarek wykonywał loty na samolotach Lim 5, TS-11 oraz MiG-21MF, MiG-23MF i MiG-29. Dodatkowo wykonywał loty zapoznawcze na samolotach Mirage 2000, Hawk, F-16, F-15 oraz Alfa Jet. Za sterami samolotów spędził ponad 1,8 tys. godzin. Jest żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się myślistwem oraz wędkarstwem. Za zasługi i osiągnięcia odznaczony przez prezydenta RP: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi. Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych gen. W. Usarek został dwukrotnie wyróżniony przez ministra obrony narodowej tytułem honorowym "Zasłużony Pilot Wojskowy" oraz wpisem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego (2013 r.).

 

wiceadmirał Marian Jan Ambroziak – Inspektor Marynarki Wojennej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych

Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni (1985 r.), Akademii Sztabowej Sił Połączonych w Wielkiej Brytanii (1998 r.) i Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie (2008 r.). Służbę zawodową zaczął na ścigaczu ORP „Zawzięty”, jako dowódca działu artylerii i broni podwodnej. W 1987 r. został wyznaczony na zastępcę dowódcy nowo wprowadzanego do służby dozorowca ORP „Kaszub”. Pod koniec 1990 r. objął na ponad pięć lat dowodzenie tym okrętem.  W 1996 r. trafił do Dowództwa Marynarki Wojennej, gdzie pełnił funkcje w Oddziale Operacyjnym, stopniowo awansując ze stanowiska starszego oficera-planisty na szefa Wydziału Szkolenia Operacyjno-Taktycznego. Jako komandor otrzymał zadanie przejęcia z zasobów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych pierwszej z dwóch fregat typu Olivier Hazard Perry.  Była to pierwsza od czasów II wojny światowej jednostka wyprodukowana za Zachodzie, która trafiła w ręce polskich marynarzy. Komandor M. Ambroziak został pierwszym dowódcą fregaty rakietowej ORP „Pułaski”, wyszkolił jej załogę i sprawnie przeprowadził przez Atlantyk do kraju. Na początku 2003 r. został zastępcą dowódcy 31. dywizjonu Okrętów Rakietowych. Następnie objął dowodzenie tym dywizjonem, po czym został dowódcą Dywizjonu Okrętów Zwalczania Okrętów Podwodnych. W 2007 r. został zastępcą szefa Zarządu Operacyjnego w Dowództwie MW, a w 2008 r. szefem Szkolenia Morskiego – zastępcą szefa Szkolenia Marynarki Wojennej. W 2009 r. awansował na kontradmirała, a Minister Obrony Narodowej powierzył mu stanowisko asystenta szefa Sztabu Generalnego WP do spraw Marynarki Wojennej. W połowie 2012 r. kontradm. Marian Ambroziak został dowódcą 3. Flotylli Okrętów. Od 1 stycznia 2014 r. był szefem Zarządu Morskiego w Inspektoracie Marynarki Wojennej. Od 1 listopada 2014 r. jest Inspektorem Marynarki Wojennej.

 

gen. bryg. Stanisław Czosnek – Dowódca 1. Brygady Pancernej

Urodził się w 1963 r. w Brzesku. Stanowisko dowódcy 1. Brygady Pancernej zajmuje od 11 marca 2013 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie wiedzy o bezpieczeństwie narodowym na Uniwersytecie Jagiellońskim, kurs przeszkolenia piechoty górskiej w Ośrodku Szkolenia Piechoty Górskiej Sił Zbrojnych we Francji oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Pekinie. Po ukończeniu w 1986 r. szkoły oficerskiej płk Stanisław Czosnek pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii w 5. Podhalańskiej Brygadzie WOW. Od 1989 r. przez cztery lata pełnił służbę w 5. pułku strzelców podhalańskich. W 1996 r., po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej. płk Stanisław Czosnek został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego. Kolejne lata służby związały oficera z Dowództwem 2. Korpusu Zmechanizowanego, gdzie zajmował m.in. stanowiska szefa Wydziału orasz szefa Oddziału Operacyjnego W 2014 r. płk Stanisław Czosnek został skierowany do służby w Islamskiej Republice Afganistanu na stanowisko zastępcy dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych. Mianowany na stopień pułkownika w 2007 r.

 

gen. bryg. Adam Duda – Szef Inspektoratu Uzbrojenia

Urodził się w  1967 r. w Żarach.  W 1986 r. rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich i równoległe studia w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które ukończył w 1990 r. uzyskując stopień podporucznika i tytuł magistra ekonomii. Służbę zawodową rozpoczął w 1990 r. na stanowisku szefa zaopatrzenia w 42. pułku zmechanizowanym w Żarach, a po przeformowaniu pułku w 11. Brygadę Zmechanizowaną pełnił służbę na kolejnych stanowiskach, aż do stanowiska szefa logistyki brygady.  W 2001 r., po rozformowaniu brygady, został wyznaczony na stanowisko Szefa Wydziału Planowania Logistyki w Dowództwie 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu, a następnie na stanowisko Szefa Wydziału G-4 sztabu dywizji. W grudniu 2006 r., decyzją ministra obrony narodowej, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. W styczniu 2007 r. został skierowany do służby w ramach VIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Obowiązki Szefa Sztabu Dywizji pełnił do czerwca 2011 r., kiedy został skierowany na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie (USA), po ukończeniu których został wyznaczony na stanowisko I zastępcy szefa Inspektoratu Uzbrojenia. W trakcie służby wojskowej systematycznie podnosił swoje kwalifikacje. Ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim (1995 r.) oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Szczecińskim (2001 r.), gdzie uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. W 2004 r. uzyskał uprawnienia audytora wewnętrznego nadane przez ministra finansów. Ponadto ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, audytu i kontroli zarządczej. 1 lipca 2015 r., decyzją ministra obrony narodowej, został wyznaczony na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia. Jest żonaty, ma dwoje  dzieci.

 

gen. bryg. Dariusz Andrzej Górniak – Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej

Urodził się w 1967 r. w miejscowości Śmigiel. Służbę wojskową rozpoczął jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych  im. Stefana Czarneckiego w Poznaniu., którą ukończył w 1990 r. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów objął w 9. pułku zmechanizowanym w Stargardzie Szczecińskim (później przemianowanym na 6. Brygadę Kawalerii Pancernej). W „ białych koszarach” w Stargardzie Szczecińskim  pułkownik D. Górniak spędził 15 lat, wykonując obowiązki na  poszczególnych stanowiskach służbowych, od dowódcy plutonu, przez dowódcę kompanii i  batalionu czołgów, aż do szefa sztabu brygady. W 1996 r. został skierowany na studia w Akademii Wojskowej im. Frunze w Moskwie. Po powrocie z I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w 2005 r. pułkownik Dariusz Górniak zostaje skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno Strategiczne do Akademii Obrony Narodowej w  Warszawie. W 2006 r. zostaje wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 7. Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku. W 2008 r. zostaje ponownie skierowany do Akademii Obrony Narodowej w Warszawie , tym razem na Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. W 2009 r. obejmuje obowiązku zastępcy dowódcy 20. Brygady Zmechanizowanej  w Bartoszycach. W 2010 r. pułkownik Dariusz Górniak zostaje skierowany do  Dowództwa Wojsk Lądowych ma stanowisko zastępcy szefa wojsk pancernych i zmechanizowanych. Na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z 18 listopada 2013 r.  pułkownik Dariusz Górniak  1 stycznia 2014 r.  został wyznaczony na stanowisko dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Hallera w Szczecinie.

 

gen. bryg. Maciej Władysław Jabłoński – Dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej

Urodził się w 1969 r. Służbę w wojsku rozpoczął w 1988 r., kiedy został podchorążym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Po promocji na pierwszy stopień oficerski w 1992 r. objął dowództwo nad plutonem czołgów w 1. pułku zmechanizowanym w Wesołej, który następnie został przeformowany w 1. Warszawską Brygadę Pancerną. W 1994 r. objął dowodzenie kompanią czołgów, a dwa lata później, w stopniu kapitana, został szefem sztabu – zastępcą dowódcy batalionu czołgów w tej brygadzie. W 1997 r. odbył Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów. W tym samym roku objął obowiązki kierownika sekcji szkolenia 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. W latach 1999–2001 był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, został mianowany specjalistą, a następnie – już jako podpułkownik – zastępcą szefa Oddziału Szkolenia Dowództw w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Po sześciu latach pracy w tym oddziale objął stanowisko szefa Oddziału Operacyjnego. W 2011 r. wziął udział w X zmianie PKW Afganistan jako szef sztabu – zastępca dowódcy Polskich Sił Zadaniowych. W 2013 r. ponownie był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Następnie objął stanowisko głównego specjalisty w Grupie Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a pół roku później został wyznaczony na stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju J-5 Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Od 1 lipca 2014 r. płk Maciej Jabłoński objął dowodzenie 10. Brygadą Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka. Do jego zainteresowań należą kulturoznawstwo i motoryzacja. Jest żonaty, ma sześcioletniego syna.

 

gen. bryg. Stanisław Kaczyński – Dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

Urodził się w 1965 r. w Kutnie. W 1985r. rozpoczął karierę wojskową jako podchorąży w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu w 1989 r. został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe jako dowódca plutonu w 1. batalionie szturmowym. W latach 1994–1996 pełnił obowiązki na stanowisku dowódcy kompanii w 1. Pułku Specjalnym. W 1998 r. ukończył Akademię Obrony Narodowej. Następnie od 1998 od 1999 r. został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Zarządzie Rozpoznania i Walki Elektronicznej. Służbę w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej rozpoczął w 1999 r.  jako szef Sekcji. W latach 2006–2008 dowodził 1. batalionem kawalerii powietrznej. W 2008 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu 25.BKPow., a trzy lata później przeniesiony do Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie na stanowisko szefa Oddziału Szkolenia w Zarządzie Wojsk Aeromobilnych. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej w AON w 2014 r. decyzją ministra obrony narodowej został wyznaczony na dowódcę 25. Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Tomaszowie Mazowieckim. Pułkownik Stanisław Kaczyński uczestniczył w misjach  zagranicznych:  dwukrotnie w Bośni i Hercegowinie (2000–2001), trzykrotnie w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku (I, V i IX zmiana) oraz w V zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu. W Polskiej Jednostce Wojskowej w Ramach Sił Wielonarodowych w Republice Bośni i Hercegowiny zajmował stanowiska: w 2000 r. – starszy oficer, na przełomie lat 2000–2001 – zastępca szefa Wydziału, a następnie w 2001 r. – szef Wydziału. W czasie misji PKW w Republice Iraku pełnił stanowiska: I zmiana (2003 r.) – starszy specjalista - koordynator w naziemnej komórce łącznikowej, V zmiana (2005 r.) – zastępca dowódcy Grupy oraz IX zmiana (2007 r.) – dowódca Grupy. Na V zmianie PKW Afganistan (2009 r.) – dowódca Grupy - starszy doradca wojskowy. W 2004 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie dowodzenia na Akademii Obrony Narodowej. Specjalizuje się w problematyce kawalerii powietrznej, działań powietrzno-desantowych, wojsk specjalnych oraz zagadnieniach związanych z walką z terroryzmem. Został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Interesuje się piłką nożną, historią wojskowości oraz bezpieczeństwem międzynarodowym.

 

gen. bryg. Mariusz Ryszard Wiatr – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

Urodził się w 1955 r. w miejscowości Pobieda. Stanowisko rektora–komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zajmuje od 28 marca 2011 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Wojskowej Armii NRD. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry. Posiada tytuł profesora nauk wojskowych. Po ukończeniu w 1978 r. szkoły oficerskiej płk Mariusz Wiatr pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu, następnie dowódcy kompanii w 11. Dywizji Pancernej oraz szefa sztabu batalionu w 42. pułku zmechanizowanym. Od 1990 r., po ukończeniu Akademii, przez kolejne siedemnaście lat był związany z Akademią Obrony Narodowej, gdzie zajmował m.in. stanowiska służbowe: profesor nadzwyczajny zespołu pracowników naukowo – dydaktycznych, zastępca komendanta Wydziału Akademickiego ds. Naukowo-Dydaktycznych oraz komendant Wydziału Wojsk Lądowych – dziekan – profesor nadzwyczajny. W 2008 r. płk Mariusz Wiatr został wyznaczony na stanowisko zastępcy komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych ds. dydaktyczno-naukowych, a następnie na rektora–komendanta tej uczelni. Mianowany na stopień pułkownika w 2000 r.

 

gen. bryg. Piotr Marek Żurawski – Zastępca Szefa Sztabu ds. Planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód

Urodził się w 1963 r. w Tczewie. Stanowisko zastępca szefa sztabu ds. planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód zajmuje od 15 maja 2015 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych oraz Akademii Obrony Narodowej. Uukończył studia podyplomowe w Akademii Dowódczo – Sztabowej Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico oraz w Akademii Sztabowej Sił Połączonych w Norfolk w USA. Jest również absolwentem Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie (USA), gdzie ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej. Po ukończeniu w 1988 r. szkoły oficerskiej płk Piotr Żurawski pełnił służbę na stanowisku dowódcy plutonu w 41. pułku zmechanizowanym. Przez kolejne lata zajmował różne stanowiska służbowe w 35. batalionie obrony wybrzeża, 7. Brygadzie Obrony Wybrzeża oraz 1. Brygadzie Obrony Terytorialnej. W 1997 r., po ukończeniu studiów w Akademii Obrony Narodowej, płk Piotr Żurawski został wyznaczony na stanowisko starszego oficera w Dowództwie Wojsk Lądowych, gdzie pełnił służbę do 2009 r. Następnie został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej płk Piotr Żurawski powrócił do służby w Dowództwie Wojsk Lądowych obejmując stanowisko szefa Zarządu Planowania Rozwoju Wojsk Lądowych. W czerwcu 2013 r. minister obrony narodowej wyznaczył go na stanowisko dowódcy 20. Brygady Zmechanizowanej. W 2009 r. płk Piotr Żurawski został skierowany do służby w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Islamskiej Republice Afganistanu na stanowisko zastępcy dowódcy. Mianowany na stopień pułkownika w 2006 r.

 

gen. bryg. Józef Jan Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego

Urodził się w 1956 r. w Wadowicach, a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącym im. M. Wadowity w  1975 r. rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w katedrze na Wawelu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego. Jako wikariusz pracował w parafiach: Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny w Krakowie. W latach 1994–1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Edwarda Stańka pt. Koncepcja narodu i jego wolności w kaznodziejskim przekazie ks. Hieronima Kajsiewicza. W latach 1998–2004 pełnił funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej. Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. 14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks. Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Jako dewizę swojego posługiwania bp Józef Guzdek przyjął słowa „In Te Domine speravi” (Tobie, Panie, zaufałem). Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard. Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp Józef Kowalczyk i abp Stanisław Dziwisz. W latach 2004–2010 bp Józef Guzdek był wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej. W 2006 r. przewodniczył krakowskiemu zespołowi przygotowującemu pielgrzymkę papieża Benedykta XVI do Polski. W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni obowiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich, delegata ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz Stowarzyszenia „Arka”. 4 grudnia 2010 r. papież Benedykt XVI mianował bp. Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego. 19 grudnia 2010 r. bp Józef Guzdek odbył ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. 20 stycznia 2011 r. został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP w skład Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od 7 lutego do 15 marca 2011 r., na prośbę abp. Józefa Michalika Przewodniczącego KEP, pełnił funkcję delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji, ds. Harcerzy, ds. Kombatantów, ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei. 16 marca 2011 r., podczas 354. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, został mianowany delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Kombatantów. 

 

***