Szef BBN dla PAP ws. ćwiczeń systemu obronnego pk. "Kraj" - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

04.08.2015

Szef BBN dla PAP ws. ćwiczeń systemu obronnego pk. "Kraj"

Prezydent Bronisław Komorowski zaakceptował w poniedziałek koncepcję ćwiczenia systemu obronnego pod kryptonimem Kraj-15/16, które ma przetestować system kierowania państwem w warunkach kryzysu - poinformowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Ćwiczenia typu Kraj mają zweryfikować wszystkie plany strategiczne" - wyjaśnił w rozmowie z PAP szef BBN Stanisław Koziej.

Jak podano w komunikacie Biura, w ćwiczeniu wezmą udział zarówno organy administracji publicznej, jak i dowództwa oraz sztaby na wszystkich szczeblach kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Ćwiczenie będzie złożone z czterech przedsięwzięć: strategicznej gry obronnej "Kierownictwo-16", gry wojennej "Stolica-16", ćwiczenia dowódczo-sztabowego "Jesień-15" oraz poligonowego ćwiczenia z wojskami "Dragon-15".

Jako pierwsze - na przełomie września i października - ma odbyć się ćwiczenie "Jesień". "Dragon" został natomiast zaplanowany na październik. Jak powiedział Koziej, ćwiczenie "Kierownictwo" będzie prowadzone przez prezydenta i premiera i ma polegać na zatwierdzaniu szczegółowych planów operacyjnych przygotowanych przez cywilne struktury państwa - ministrów i wojewodów. Gra wojenna "Stolica" ma z kolei służyć praktycznemu przećwiczeniu całego systemu kierowania obroną państwa, kierowanego przez prezydenta przy pomocy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i naczelnego dowódcy sił zbrojnych i we współdziałaniu z rządem. "To będzie ćwiczenie spinające całość cyklu" - wyjaśnił szef BBN.

Biuro w komunikacie podkreśliło, że ćwiczenie "Kraj" "jest ważnym elementem przygotowań obronnych państwa określonych w głównych dokumentach strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i obronności".

Według Biura wnioski z ćwiczeń pozwolą zweryfikować przyjęte rozwiązania dotyczące systemu obronnego państwa, wynikające ze znowelizowanej polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej (prezydent podpisał ją w połowie lipca), wprowadzonej na początku 2014 r. reformy systemu kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi, a także z inicjatyw podejmowanych po szczycie NATO w Newport we wrześniu 2014 r.

Jednocześnie ćwiczenie będzie ostatnim etapem cyklu planowania bezpieczeństwa państwa. Rozpoczął się on strategicznym przeglądem bezpieczeństwa narodowego, na podstawie którego wydano strategię bezpieczeństwa narodowego a potem polityczno-strategiczną dyrektywę obronną. Obecnie wyciągi z dyrektywy z zadaniami są rozsyłane do wszystkich struktur państwa, gdzie będą podstawą do tworzenia planów operacyjnych na czas zagrożenia i wojny. "Ćwiczenia +Kraj+ mają służyć weryfikacji tych założeń, sprawdzeniu jak one funkcjonują i w jaki sposób poszczególne elementy struktury państwowej mają działać w razie zagrożenia i wojny" - wyjaśnił PAP Koziej.

Jego zdaniem po ćwiczeniach powinien się rozpocząć nowy strategiczny przegląd bezpieczeństwa narodowego.

Przed miesiącem Koziej mówił, że po wydaniu dyrektywy powinno zostać przeprowadzone ćwiczenie weryfikacyjne "Kraj". Podczas ćwiczenia w roli naczelnego dowódcy sił zbrojnych powinien wystąpić dowódca operacyjny gen. broni Marek Tomaszycki, niedawno wskazany jako kandydat do mianowania na to stanowisko w razie wojny.

Przeprowadzenie ćwiczenia "Kraj" Komorowski zapowiedział w grudniu 2014 r., po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na którym dyskutowano przygotowany przez MON plan wzmocnienia bezpieczeństwa, który został opracowany w związku z kryzysem rosyjsko-ukraińskim, ale także w celu całościowego, nie tylko wojskowego spojrzenia na sprawy bezpieczeństwa państwa. Przeprowadzenie ćwiczenia jest jednym z jego elementów. W marcu 2015 r. po odprawie kierowniczej kadry MON i Wojska Polskiego prezydent powiedział, że ćwiczenie ma sprawdzić odporność państwa na "nowy typ kryzysu".

W połowie lipca dowódca generalny gen. broni Mirosław Różański poinformował PAP, że w manewrach "Dragon", które będą częścią ćwiczenia "Kraj", weźmie udział prawie 6 tys. żołnierzy, w tym rezerwiści oraz sojusznicy z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. Będzie to największe tegoroczne ćwiczenie taktyczne z wojskami. Jego scenariusz przewiduje kolektywną obronę państwa w ramach NATO.

Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony prezydent zatwierdza plany krajowych ćwiczeń systemu obronnego i kieruje ich przebiegiem. Ćwiczenia takie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na pięć lat.

Źródło: PAP