Święto Wojsk Lądowych z udziałem zastępcy szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

12.09.2015

Święto Wojsk Lądowych z udziałem zastępcy szefa BBN

11 września br. zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz uczestniczył w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy w odbywających się w Rzeszowie uroczystościach święta Wojsk Lądowych. Udział wziął w nich także sekretarz stanu w MON Maciej Jankowski oraz inspektorzy Wojsk Lądowych Polski i Niemiec.

- Życzę Wam, aby obok szacunku i uznania naszych rodaków, temu szacunkowi towarzyszyło również zrozumienie dla potrzeb Sił Zbrojnych.  Abyście czerpali satysfakcję ze swojej służby, ale też w tym wymiarze nie tylko profesjonalnym, ale także materialnym. Niech was żołnierskie szczęście nie opuszcza – mówił J. Brysiewicz, przekazując żołnierzom życzenia od Prezydenta RP.

Żołnierze zawsze – czy  służą na terytorium Polski czy aktywni są w odległych krajach na misjach,  zawsze służą bezpieczeństwu własnego kraju. (…) Ostatni rok to rok intensywnych ćwiczeń, wdrażania nowego sprzętu, poprawiania zdolności bojowych. Kolejne lata też będą takie  – powiedział w wystąpieniu wiceminister Maciej Jankowski.

Podczas uroczystości Inspektorzy Wojsk Lądowych Polski i Niemiec, gen. dyw. Janusz Bronowicz oraz gen. broni Jorg Vollmer podpisali wytyczne ramowe dla polsko – niemieckiej grupy roboczej. Dokument ten umożliwi stworzenie odpowiednich warunków oraz będzie kolejnym krokiem na drodze do wzajemnego podporządkowania batalionów 34 Brygady Kawalerii Pancernej z Żagania oraz  niemieckiej 41 Brygady Grenadierów Pancernych z Tollense-Kaserne.

Po podpisaniu dokumentu Inspektor Wojsk Lądowych Niemiec gen. broni Jorg Vollmer powiedział:  - Ta  bardzo dobra współpraca pomiędzy naszymi wojskami otrzymuje teraz całkiem nową jakość. Realizujemy to, co nasi ministrowie obrony podpisali 29 października 2014 r. podczas rozmów w Berlinie.  Naszym celem jest pogłębienie współpracy oraz integracja, którą chcemy osiągnąć do roku 2021.  Uzgodniliśmy współpracę, którą będziemy wcielać w życie. Dzięki wielu wspólnym ćwiczeniom i działaniom będziemy pogłębiać naszą współpracę.  (…) Pokazujemy, że jesteśmy wspólnymi partnerami w NATO i partnerami, którym można zaufać.  Jestem głęboko przekonany ze współpraca Wojsk Lądowych Polski i Niemiec będzie stanowiła wkład w pogłębienie współpracy europejskiej i będzie stanowiła przyczynę do wzmocnienia sojuszu NATO.

Uroczystości organizowane w Rzeszowie były także okazją do wręczenia medali i wyróżnień żołnierzom Wojsk Lądowych.

Organizatorami tegorocznych obchodów święta Wojsk Lądowych był Inspektor Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Janusz Bronowicz oraz Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc.


***


Wojska Lądowe to największy rodzaj sił zbrojnych. Służy w nich prawie 50 tys. żołnierzy.

Należą do nich jednostki pancerne i zmechanizowane, aeromobilne, wsparcia bojowego (rozpoznania, walki elektronicznej, działań psychologicznych, rakietowe i artylerii, obrony przeciwlotniczej, chemiczne, inżynieryjne), zabezpieczenia (dowodzenia, łączności i informatyki, medyczne, współpracy cywilno-wojskowej). Podstawę potencjału bojowego WLąd stanowią: Wielonarodowy Korpus Północ-Wschód (część polska); trzy dywizje: 11 Dywizja Kawalerii Pancernej; 12 Dywizja Zmechanizowana; 16 Dywizja Zmechanizowana; trzy samodzielne brygady: 6 Brygada Powietrznodesantowa; 21 Brygada Strzelców Podhalańskich; 25 Brygada Kawalerii Powietrznej; trzy pułki przeciwlotnicze; dwa pułki saperów i dwa pułki inżynieryjne; dwa pułki chemiczne;  trzy pułki rozpoznawcze; jednostki dowodzenia, zabezpieczenia i wsparcia; jednostki szkolnictwa Wojsk Lądowych.

Przeznaczenie

Wojska Lądowe przeznaczone są do obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego. Dysponując dużą siłą ognia, manewrowością i odpornością na uderzenia przeciwnika, stanowią trzon Wojska Polskiego. Cechuje je całkowite zmotoryzowanie, szerokie wykorzystanie nowoczesnych technik walki we współdziałaniu z siłami powietrznymi i marynarką wojenną. Narodowa doktryna obronna przewiduje, że Wojska Lądowe uczestniczą również w realizacji zobowiązań Polski, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, pełnieniem misji pokojowych i humanitarnych. Od lat na wojskach tych spoczywa główny ciężar udziału w misjach zagranicznych, a także likwidacji klęsk żywiołowych. Jednocześnie żołnierze Wojsk Lądowych stanowią trzon ćwiczeń prowadzonych zarówno pod kierownictwem Dowódcy Generalnego RSZ, jak też Dowódcy Operacyjnego RSZ.

Modernizacja techniczna

Wojska Lądowe są intensywnie modernizowane. Ostatnio otrzymały partię czołgów Leopard 2A5i 2A4 wraz ze sprzętem towarzyszącym, dla 34 Brygady Kawalerii pancernej. W najbliższych latach do jednostek Wojsk Lądowych trafią kolejne transportery Rosomak, zestawy przeciwpancerne Spike, sprzęt teleinformatyczny, indywidualne wyposażenie i uzbrojenie żołnierza – system „Tytan”, wozy wsparcia bezpośredniego Gepard, bojowe wozy piechoty Borsuk, 155 mm samobieżne haubice Krab, 155 mm samobieżne haubice Kryl, 120 mm samobieżne moździerze Rak na podwoziu kołowym i gąsienicowym oraz wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe Homar wraz z amunicją.

Szkolenie

W latach 2014-2015 nastąpiła intensyfikacja szkolenia międzynarodowego jednostek Wojsk Lądowych. Oprócz przedsięwzięć planowych odbyły one szereg szkoleń i ćwiczeń dodatkowych. Najważniejszymi międzynarodowymi zadaniami były i są dla nich szkolenia z komponentami Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji. W 2015 roku największym zadaniem dla lądowców będzie październikowe ćwiczenie pk. Dragon, w którym pierwszoplanowym ćwiczącym będzie 11 Lubuska Dywizja Kawalerii pancernej. Wezmą w nim udział także sojusznicy z USA, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Kanady.

 

Źródło: MON, inf. własna