25 lat Akademii Obrony Narodowej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

21.09.2015

25 lat Akademii Obrony Narodowej

W poniedziałek 21 września zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz uczestniczył w jubileuszowej konferencji z okazji 25-lecia Akademii Obrony Narodowej. Konferencja odbyła się z udziałem m.in. rektorów i komendantów uczelni z Polski i zagranicy, a także Ministra Obrony Narodowej.

  • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
    fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
    fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
    fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON

W czasie wydarzenia minister J. Brysiewicz odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, skierowany do całej społeczności akademickiej AON.

– Akademia Obrony Narodowej daje przykład zaangażowania władz uczelni i jej pracowników w dokonalenie oraz rozwój kadr oficerskich Sił Zbrojnych RP, kadr naukowo-dydaktycznych, w kształcenie studentów cywilnych, przedstawicieli polskiego parlamentu oraz administracji państwowej. Niepodważalny jest jest także wpływ Akademii na kształtowanie postaw patriotycznych wśród  studentów uczelni oraz pokoleń polskiej młodzieży. (...) Jako Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten ogromny wysiłek, licząc na dalszą ofiarną służbę dla dobra Ojczyzny – napisał prezydent.

Przeczytaj list Prezydenta RP

 

Podczas jubileuszowego spotkania w AON komendant rembertowskiej uczelni płk prof. dr hab. Dariusz Kozerawski odznaczył zastępcę szefa BBN Jarosława Brysiewicza  medalem pamiątkowym AON.

Okolicznościowe wyróżnienia akademii otrzymali także: minister obrony narodowej, dowódcy RSZ oraz przedstawiciele uczelni wojskowych współpracujących z AON.


 

***


Akademia Obrony Narodowej powstała 1 października 1990 roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990,  w wyniku przekształcenia Akademii Sztabu Generalnego WP.

Uczelnia prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą oraz doradczą i ekspercką. Celem studiów w Akademii Obrony Narodowej jest uzyskanie przez jej wojskowych absolwentów wiedzy i nabycie umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji w dowództwach, sztabach, uczelniach, instytucjach wojskowych i cywilnych związanych z obronnością państwa. W przypadku osób cywilnych AON kształci studentów na potrzeby obronności państwa. Akademia Obrony Narodowej obok funkcji edukacyjnej pełni jednocześnie rolę ośrodka naukowego rozwijającego teorię nauk o obronności i bezpieczeństwie oraz wypracowującego konkretne rozwiązania na potrzeby praktyki funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego, w tym szczególnie sił zbrojnych i systemu obronnego RP. Pracownicy naukowi AON stanowią wyjątkowe środowisko eksperckie i doradcze z obszaru bezpieczeństwa i obronności państwa.