Spotkanie szefa BBN z firmami zbrojeniowymi nagrodzonymi przez Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.09.2015

Spotkanie szefa BBN z firmami zbrojeniowymi nagrodzonymi przez Prezydenta RP

W czwartek 24 września br. minister Paweł Soloch przyjął w BBN szefów Huty Stalowa Wola oraz WB Electronics – firm, które w tym roku podczas XXIII MSPO zdobyły Nagrodę Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa polskich żołnierzy. W czasie spotkania minister P. Soloch zadeklarował, że BBN jest otwarte na dialog z polskim przemysłem obronnym.

Spotkanie poświęcone było m.in. omówieniu mechanizmów współpracy firm polskiego przemysłu obronnego z resortem obrony i Siłami Zbrojnymi RP, a także ich kooperacji z zagranicznymi partnerami.  

Szef BBN wręczył również gościom dyplomy od Prezydenta RP, będące dopełnieniem nagrody przyznanej podczas XXIII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

W tym roku Nagrodą Prezydenta wyróżniony został zdalnie sterowany system wieżowy z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków rakietowych SPIKE, zintegrowany z kołowym transporterem opancerzonym ROSOMAK.

Jedną z korzyści zastosowania tego typu rozwiązania jest poprawa warunków bezpieczeństwa załogi oraz ergonomii. Co godne podkreślenia, zdalnie sterowany system wieżowy jest produktem zaprojektowanym i wykonywanym całkowicie przez firmy polskie. Podmiotem koordynującym prace nad wieżą i integrującym cały system jest Huta Stalowa Wola, zaś podstawowym partnerem tej spółki w obszarze rozwiązań optoelektronicznych i łączności, systemów kierowania ogniem oraz dowodzenia jest WB Electronics.