Spotkanie w BBN z przedstawicielem środowiska żołnierzy zawodowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.09.2015

Spotkanie w BBN z przedstawicielem środowiska żołnierzy zawodowych

W czwartek 24 września w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie zastępcy szefa BBN Jarosława Brysiewicza z przewodniczącym Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych płk. Marianem Babuśką. Omówiono rolę i zadania organów przedstawicielskich żołnierzy zawodowych oraz najbardziej istotne problemy, z jakimi borykają się środowiska żołnierskie.

W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Gwizdała - dyrektor Gabinetu Szefa Biura, płk Waldemar Kozicki - szef Zespołu Operacyjnego Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi (DZSZ) i Maciej Czulicki - główny specjalista Zespołu Organizacyjnego DZSZ.