Seminarium Zarządzania Kryzysowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

24.09.2015

Seminarium Zarządzania Kryzysowego

Międzynarodowe bezpieczeństwo, zagrożenia jakie niesie wojna hybrydowa, zabezpieczenie imprez masowych - to temat Seminarium Zarządzania Kryzysowego zorganizowanego m.in. w kontekście organizacji przyszłorocznego szczytu NATO w Warszawie.

Organizatorem przedsięwzięcia było Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, ośrodek analityczny George C. Marshall European Center for Security Studies (GCMC) - Europejskie Centrum Studiów nad Bezpieczeństwem w bawarskim Garmisch-Partenkirchen i Akademia Obrony Narodowej.

Przez dwa dni swoje doświadczenia wymieniali teoretycy i praktycy z kilku instytucji i ośrodków naukowych. Wśród nich byli także analitycy Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Głównymi celami, które przyświecały temu przedsięwzięciu były: wymiana doświadczeń związanych z organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa wydarzeniom o zasięgu krajowym, jak też wypracowanie rekomendacji, które mogłyby pomóc w organizacji takich przedsięwzięć jak przyszłoroczny szczyt NATO w Warszawie.

Otwierając obrady seminarium dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki powiedział: „Mam nadzieję, że te dwudniowe obrady będą dla Państwa nie tylko ucztą intelektualną i okazją do wymiany poglądów. Liczę też na wypracowanie i prezentację konkretnych rekomendacji, które będziemy mogli wykorzystać w naszej działalności. Jestem przekonany, że tak się stanie, gdyż w seminarium uczestniczą eksperci z Polski, ale również z George C. Marshall – instytucji mającej bogatą wiedzę i dorobek w zakresie prognozowania zagrożeń”.

Seminarium podzielone zostało na kilka sesji, z których każda miała innego panelistę prezentującego własne spostrzeżenia. Pierwszym panelistą był dr Graeme P. Herd z GCMC, który przedstawił rozważania poświęcone kryzysowi ukraińskiemu i wojnie hybrydowej. Zwrócił też uwagę, że agresja na Krymie miała wszystkie etapy, jakie charakteryzują działania hybrydowe. Jego zdaniem "ataki hybrydowe są wysoce prawdopodobne" i warszawski szczyt "z pewnością będzie przedmiotem ataków informacyjnych" ze strony Rosji, zwłaszcza, że mają go poprzedzać duże ćwiczenia wojskowe.

Zdaniem Herda nie bez znaczenia jest wybór Polski jako miejsca szczytu. „To północno-wschodnia Europa, granica, były kraj Układu Warszawskiego graniczący z niegdysiejszymi republikami radzieckimi" - powiedział amerykański analityk i wykładowca.

Kolejny z panelistów Todd Rosenblum - specjalista departamentu obrony USA i wykładowca Uniwersytetu George'a Washingtona, skupił się na zaprezentowaniu modelu organizacji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez, jak również na omówieniu zasad ich wzajemnej współpracy. Posługując się przykładami z wyborów prezydenckich w USA, pielgrzymki papieskiej oraz ogólnokrajowym finałem rozgrywek futbolu amerykańskiego "super bowl" wskazał na różne typy i rodzaje możliwych do wystąpienia zagrożeń i sytuacji kryzysowych. Szczególny nacisk położył na sprawnie funkcjonujący system łączności pomiędzy różnymi służbami oraz właściwe zarządzanie przestrzenią powietrzną.

„Jedynym sposobem na oswojenie społeczeństwa z możliwymi zagrożeniami i przygotowanie się na nie są regularne ćwiczenia”- podkreślił panelista.

Bardzo praktyczne wskazówki znalazły się w wystąpieniu pułkownika Troya Scotta z Gwardii Narodowej Stanu Illinois oraz pułkownika Huw’a Morgana z Wielkiej Brytanii. Pierwszy z nich przedstawił zagadnienia związane z organizacją szczytu NATO w Chicago w 2012 roku, wskazał na stworzenie kilkunastu zespołów zadaniowych odpowiedzialnych nie tylko za przeciwdziałanie atakom terrorystycznym, ale też za zabezpieczenie logistyczne, transport oraz łączność. Z kolei pułkownik Morgan zrelacjonował przygotowania do szczytu G-8 w Irlandii Północnej w 2013 roku.

Brett Lovergrove - kolejny z panelistów z GCMC, skupił się przede wszystkim na kwestii ochrony infrastruktury krytycznej. Zwrócił też uwagę na trudności w przewidywaniu potencjalnych miejsc ataku.

Ambasador Niemiec Rolf Nikel zwrócił uwagę, że: „Wojna hybrydowa to nie nowe zjawisko, była stosowana od stuleci, ostatnio jednak zyskuje na znaczeniu, a nowy wymiar jakościowy i ilościowy zyskała na Krymie. W tego rodzaju działaniach - dodał dyplomata - dla osiągnięcia celu może być użyty cały potencjał narzędzi dostępnych państwu - środki polityczne, wojskowe, propagandowe, ekonomiczne, działania w cyberprzestrzeni, także przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Dlatego reakcja - dodał – powinna być nie tylko sprawą sił zbrojnych".

Drugiego dnia obrady prowadzono w dwóch syndykatach tematycznych: policji i służb porządkowych - które przedstawiły swoją perspektywę skupiając się na wyzwaniach i problemach zabezpieczenia imprez masowych, ochrony ważnych obiektów i wydarzeń oraz Sił Zbrojnych RP wraz z Gwardią Narodową, gdzie zaprezentowano aspekty zabezpieczenia i przeprowadzenia przedsięwzięć strategicznych dla bezpieczeństwa państwa, a także zagrożeń obszarów szczególnego ryzyka z punktu widzenia resortu obrony narodowej.

Wszyscy paneliści podkreślali konieczność lepszej współpracy wywiadowczej w ramach NATO, zaplanowania i powołania struktur łącznikowych (common asituational awerenes), uaktualnienia planów prewencyjnych, zweryfikowania oraz uaktualnienia rozwiązań legislacyjnych dotyczących wyzwań i zagrożeń kryzysowych oraz częstszego organizowania wspólnych ćwiczeń służb porządku publicznego i sił zbrojnych. Jako zagrożenie główne oba syndykaty wykazały implikację działań na Ukrainie oraz kryzys imigracyjny.

Uczestnicy zgodnie podkreślali konieczność zaangażowania się w przeciwdziałanie wojnie informacyjnej (psychologicznej), cyberatakom i propagandzie oraz jej ewentualnym fałszywym narracjom podważającym pozycję Polski jako wiarygodnego członka Sojuszu Północnoatlatyckiego oraz struktur europejskich. Na pierwszy plan wysunięto kluczową rolę StratCom'u - Komunikacji Strategicznej NATO. Jako priorytet podkreslano jego rolę proaktywną i wyprzedzającą, polegającą na zaangażowaniu maksymalnie dużej liczby dostępnych instrumentów komunikowania społecznego - zarówno pozostających w dyspozycji sił zbrojnych, jak i pozyskanych z cywilnego (niemilitarnego) sektora informacyjnego. Omawiano ponadto konieczność wykorzystania pełnego spektrum dostępnych kanałów informacyjnych - zarówno tradycyjnie rozumianych mediów, mediów opartych na technologii internetowej, jak i bezpośredniego zaangażowania opinii publicznej w celu tworzenia określonego poziomu świadomości i wiedzy o przyszłorocznych edycjach ćwiczeń pk.: ANAKONDA - 16 oraz CMX, poprzedzających warszawski szczyt NATO.

 

Źródło: DORSZ, inf. własna

foto: st. chor. Waldemar Młynarczyk