Przysięga podchorążych w Dęblinie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

25.09.2015

Przysięga podchorążych w Dęblinie

Po raz drugi podchorążowie trzech uczelni wojskowych: Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wspólnie złożyli przysięgę wojskową. W tym roku gospodarzem ceremonii była Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie. W uroczystości uczestniczył zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.

Rozpoczynając uroczystość na placu przed pomnikiem "Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt", rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. bryg. pil. Jan Rajchel przywitał dowódców, oficerów, podchorążych i ich najbliższych.

Podczas wydarzenia głos zabrał zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz, który w swoim wystąpieniu m.in. złożył pochorążym gratulacje i przekazał życzenia na przyszłość.

- Jest dla mnie honorem i niezwykłym zaszczytem, że mogę dzisiaj w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zwierzchnika Sił Zbrojnych Pana Andrzeja Dudy i własnym pogratulować Paniom i Panom Podchorążym złożenia uroczystej Przysięgi Wojskowej. To piękny dzień dla Waszych Uczelni, dla Was podchorążowie i dla Waszych rodzin. - mówił zastępca szefa BBN.

- Złożyliście dzisiaj przysięgę wojskową, która ma wymiar podniosły i wzruszający, trwale zapisujący się w pamięci. Wypowiadając jej rotę, nie tylko przekroczyliście granicę, która dzieli rekruta od żołnierza, ale co najważniejsze, zaciągacie zobowiązanie na całe życie, jako obywatele Rzeczypospolitej – jest to bowiem początek waszej szczególnej drogi życiowej. Pan Prezydent Zwierzchnik Sił Zbrojnych jest pewien, że gdy nadejdzie obowiązek, gdy taka konieczność zajdzie, wypełnicie słowa przysięgi w sposób godny. Pamiętajcie o tym każdego dnia, dumnie nosząc mundur z biało czerwoną flagą, i godnie reprezentując wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków. Podchorążowie, niech w służbie żołnierskiej towarzyszą Wam słowa Wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego, wypowiedziane 11 lutego 1923 roku w Grodnie, w kasynie oficerskim 76 pułku piechoty „... Zaszczytnym jest dzieło żołnierza, a najwięcej zaszczytnym jest jego życie, poświęcone w całości innym, nie sobie, życie, które ma w sobie najmniej egoizmu ...” - powiedział J. Brysiewicz.

Przysięga jest początkiem drogi dla młodych żołnierzy do uzyskania szlifów oficerskich. W dęblińskiej „Szkole Orląt” uroczystą przysięgę złożyło 322 podchorążych.

Podczas uroczystości podchorążowie otrzymali uroczyste błogosławieństwo z rąk wojskowych duchownych. Najlepsi adepci każdej z uczelni wojskowych zostali wyróżnieni listami gratulacyjnymi  od swoich rektorów, za uzyskanie najlepszych wyników w szkoleniu podstawowym. 

Na zakończenie uroczystości delegacja podchorążych złożyła wieńce pod pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”.

 

 

 

 

 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
 • fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON
  fot. ppor. Robert Suchy, DKS MON