Szef BBN na przysiędze podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

25.09.2015

Szef BBN na przysiędze podchorążych Wojskowej Akademii Technicznej

"W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i swoim chciałbym życzyć Wam byście byli źródłem dumy wszystkich Polaków” – mówił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch do podchorążych I roku, rozpoczynających studia w Wojskowej Akademii Technicznej.

Szkolili się przez miesiąc. Parę dni temu zdali wojskowe egzaminy. W piątek, 25 września br., na Placu Apelowym WAT, na jednej z najważniejszych uroczystości w życiu Akademii – podchorążowie I roku rozpoczynający studia złożyli przysięgę wojskową. Słowa Roty przysięgi – Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.... – wypowiedziało w tym roku 289 podchorążych, w tym 35 kobiet.

Na uroczystość przybył szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, dowódca Garnizonu Warszawa gen. dyw. Wiesław Grudziński, reprezentujący dowódcę Gerneralnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Jerzy Fryczyński, komendant główny Policji generalny inspektor Krzysztof Gajewski, zastępca dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. Grzegorz Duda, reprezentujący szefa Sztabu Generalnego gen. bryg. Dariusz Łukowski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN dr Lech Konopka, rektor Wyższej Szkoły Pożarniczej nadbrygadier Ryszard Dąbrowa, zastępca szefa ABW Piotr Marciniak, a także przedstawiciele władz  samorządowych dzielnicy Bemowo, dowódców rodzajów wojsk, generałowie i oficerowie, duchowieństwo, przedstawiciele związków zawodowych pracowników wojska, kombatanci.

Na akademickim placu apelowym w wojskowym szyku ustawiły się pododdziały Akademii: kompania honorowa ze sztandarem, plutony składających przysięgę podchorążych, kompanie podchorążych wszystkich roczników oraz pododdziały w strojach historycznych. JM Rektor – Komendant WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk odebrał meldunek o gotowości pododdziałów do uroczystości. Orkiestra odegrała hymn państwowy i na maszt wciągnięta została flaga państwowa.

Uroczystość rozpoczął zabierając głos jej gospodarz rektor WAT. Po powitaniu przybyłych gości JM Rektor-Komendant gen. Z. Mierczyk powiedział m.in. "/.../ bierzecie dzisiaj na siebie zaszczytny obowiązek służby Ojczyźnie i kontynuowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, ale także pomnażania wspaniałego dorobku Wojskowej Akademii Technicznej. Uczelni, która od 64 lat kształci dla naszych Sił Zbrojnych najwyższej klasy specjalistów, kuźni wojskowej inteligencji technicznej, jednego z zasadniczych filarów każdej nowoczesnej armii". Podkreślił również, że podjecie przez tych młodych ludzi decyzji o rozpoczęciu studiów w Wojskowej Akademii Technicznej wiąże się nie tylko z chęcią zdobycia oficerskich szlifów, ale także z odpowiedzialnością za Ojczyznę i wszystkich obywateli, ufających swoim Siłom Zbrojnym i liczącym także na ich profesjonalizm. Wyraził przekonanie, że przysięgający właśnie kandydaci na żołnierzy zawodowych sprostają wymogom oficerskiego rzemiosła. Zapewnił, że zdobywanie wiedzy, poznawanie najnowocześniejszej techniki wojskowej oraz uroki studenckiego, podchorążackiego życia,  sprawią podchorążym ogromną satysfakcję i dostarczą niezapomnianych przeżyć. Młodym kandydatom na żołnierzy zawodowych generał Mierczyk życzył wytrwałości, sumienności i wykorzystania szansy by zostali oficerami Wojska Polskiego.

Błogosławieństwa przysięgającym podchorążym udzielili: biskup polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek, biskup Ewangielickiego Duszpasterstwa Wojskowego płk Mirosław Wola oraz reprezentujący Prawosławny Ordynariat WP ks. kpt. Łukasz Godun.

Po wystąpieniu rektora i otrzymanym błogosławieństwie odbył się najważniejszy moment uroczystości. 289 podchorążych powtórzyło w obecności rodziców, bliskich i zgromadzonych gości słowa przysięgi: "Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic. Stać na straży Konstytucji, strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić. Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg." Czterech podchorążych: szer. pchor. Mariusz Chłond,  szer. pchor. Mikołaj Dalecki, szer. pchor. Daniel Łęczycki, szer. pchor. Witold Mickiewicz dostąpiło zaszczytu złożenia przysięgi na sztandar Akademii.

Dla podchorążych I roku uroczysta przysięga to zwieńczenie trwającego ponad miesiąc podstawowego szkolenia wojskowego, które było pierwszym etapem kształcenia wojskowego w uczelni. Wzorową postawą żołnierską i uzyskanie bardzo dobrych ocen w czasie kursu wyróżnili się podchorążowie: Rafał Krawczyński,  Paweł Ratkowski, Jan Łuszczyński, Maciej Wróblewski, Michał Izydorczyk, Marta Paśnik, Bartłomiej Dudek, Jakub Majchrowicz, Arkadiusz Bloch. Wspólnie ze swoimi rodzicami, przed frontem szyku, odebrali gratulacje od ministra P. Solocha i gen. dyw. prof. Z. Mierczyka.

„Obiecujemy, że mundur podchorążego Wojskowej Akademii Technicznej nosić będziemy z dumą i godnością” – zapewnił na koniec swego wystąpienia szer. pchor. Kacper Waślicki, który zabrał głos w imieniu zaprzysiężonych podchorążych. „Jesteśmy z Was dumni, że możecie realizować swoje marzenia bycia podchorążym tak znamienitej Uczelni” – powiedział  występujący w imieniu rodziców nowo zaprzysiężonych podchorążych pan Marek Maciaszek. Nie zabrakło też rodzicielskiej przestrogi – „Bądźcie sumienni i wytrwali w dążeniu do założonego celu. Postępujcie zawsze godnie, pamiętając o szacunku dla munduru i uczelni, w której macie zaszczyt studiować”.

Następnie minister Soloch, w imieniu prezydenta RP, zwierzchnika Sił Zbrojnych, przekazał gratulacje i najlepsze życzenia na początku zawodowej służby wojskowej zaprzysiężonym podchorążym życząc im jak najlepszych wyników kształcenia i żołnierskiego szczęścia, a ich rodzinom złożył serdeczne gratulacje. „Zaciągacie zobowiązanie na całe życie” – mówił minister Soloch. „Gratuluję wyboru uczelni” – dodał minister. „Każdy z Was może być dumny z sukcesów WAT./…/ W imieniu prezydenta RP Andrzeja Dudy i swoim własnym chciałbym życzyć Wam byście byli źródłem dumy wszystkich Polaków” – powiedział na zakończenie wystąpienia szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Na ręce rektora WAT wpłynęły także liczne pisma z życzeniami i gratulacjami skierowanymi do nowych podchorążych

Orkiestra odegrała I Brygadę, która jest grana na wszystkich uroczystościach wojskowych, jako pieśń reprezentacyjna WP. Po komendzie - Akademia baczność! Akademia do defilady, w ugrupowanie marszowe kierunek w prawo, maszerować! – rozpoczęła się defilada prowadzona przez dowódcę uroczystości i jednocześnie dowódcę kursu podchorążych ppłk Dariusza Kanię, która zakończyła uroczystość. Towarzyszyły jej gromkie brawa licznie zgromadzonej publiczności. Były łzy wzruszenia i chwile emocji rodzin i bliskich podchorążych, którzy po przysiędze i intensywnym szkoleniu udadzą się do domów na przepustki.

Źródło: WAT, inf. własna.