CYBERSEC 2015 pod patronatem szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

28.09.2015

CYBERSEC 2015 pod patronatem szefa BBN

W Krakowie rozpoczęła się dziś największa w Europie Środkowo-Wschodniej konferencja na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni - "CYBERSEC. Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa". Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest jednym z patronów honorowych wydarzenia, natomiast Prezydent RP Andrzej Duda w uznaniu wagi oraz rangi konferencji, skierował list do jej uczestników.

List Prezydenta RP odczytał zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz. Podkreślenia wymaga również fakt, że operacje w cyberprzestrzeni, w związku z ich hybrydowym charakterem stanowią obecnie integralną część kryzysów i konfliktów polityczno-militarnych. Od skutecznych działań organów państwa oraz od dobrej współpracy międzynarodowej w tym zakresie zależy, czy cyberprzestrzeń będzie stawać się w przyszłości polem pogłębiających się konfliktów, czy też środowiskiem bezpiecznym, służącym wszystkim, którzy z niej korzystają. Dyskusja o jej wymiarze militarnym jest też niezwykle istotna w kontekście szczytu NATO, który odbędzie się w 2016 roku w Warszawie - pisał prezydent.   

ZOBACZ WIĘCEJ: List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W wydarzeniu zorganizowanym przez Instytut Kościuszki bierze udział ponad 120 ekspertów, przedstawicieli instytucji państwowych, organizacji międzynarodowych, instytutów badawczych i biznesu. Rozmowy i dyskusje panelowe potrwają przez dwa dni, a ich celem będzie wypracowanie konkretnych, praktycznych rekomendacji w dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. W celu kompleksowego ujęcia tematu, konferencja obejmuje  cztery ścieżki tematyczne: PAŃSTWO, WOJSKO, BIZNES i PRZYSZŁOŚĆ.

W drugim dniu CYBERSEC jednym z panelistów będzie doradca społeczny Prezydenta RP oraz doradca szefa BBN prof. Andrzej Zybertowicz. 

ZOBACZ WIĘCEJ: CYBERSEC - Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa