Delegacja Federacji rezerwistów i weteranów w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.10.2015

Delegacja Federacji rezerwistów i weteranów w BBN

W środę 14 października br. minister Jarosław Brysiewicz, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyjął przedstawicieli Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP (FSRiWSZRP).

Delegacja przybyła do BBN na czele z płk. w st. spocz. Zdzisławem Przeszłowskim – prezesem Federacji, płk w st. spocz. Stanisławem Kalskim – I wiceprezesem oraz  płk. w st. spocz. Janem Gazarkiewiczem – wiceprezesem Federacji ds. Weteranów.

W spotkaniu uczestniczył także dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN gen. broni rez. dr Lech Konopka.

W trakcie rozmowy goście przedstawili w formie multimedialnej prezentacji informację o stanie, funkcjonowaniu i zadaniach realizowanych przez Federację w ramach NATO oraz główne założenia planowanej na lata 2018-2020 polskiej Prezydencji Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy.

 

***

Federacja Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP

W związku z przystąpieniem do NATO, Polska została zobowiązana do czynnego udziału w pracach Międzysojuszniczej Konfederacji Oficerów Rezerwy (CIOR), Międzysojuszniczej Konfederacji Medycznych Oficerów Rezerwy (CIOMR) i Europejskiego Stowarzyszenia Podoficerów Rezerwy (CISOR), skupiających przedstawicieli narodowych stowarzyszeń rezerwistów państw członkowskich Sojuszu. Kierowaniem siłami rezerwy zajmuje się Komitet Narodowych Sił Rezerwy (NRFC), umiejscowiony przy Kwaterze Głównej NATO. Komitet realizuje zadania związane z ochotniczą pracą żołnierzy rezerwy na rzecz obronności i bezpieczeństwa w Europie i na świecie. We wszystkich państwach będących członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, rezerwiści w różny sposób włączeni są w narodowe systemy obronne. Ich rola w strukturach sił narodowych przekłada się na potencjał sojuszniczy, dlatego też jest uwzględniana w założeniach strategicznych NATO,

Polskie członkostwo w NATO wymagało od początku posiadania jednolitego przedstawicielstwa, reprezentującego różne krajowe środowiska żołnierzy rezerwy. Wypełnieniem tego zobowiązania było powstanie w 1999 roku FSRiWSZRP.

FSRiWSZR jest samorządnym związkiem równoprawnych stowarzyszeń o charakterze proobronnym, skupiającym przede wszystkim organizacje byłych żołnierzy WP, z których każde ma jednakowe prawa i obowiązki. Przynależność do Federacji nie ogranicza i nie narusza celów i form działalności poszczególnych organizacji wchodzących w jej skład. Aktualnie Federacja liczy 17 członków zwyczajnych, 3 członków wspierających i 2 członków honorowych.

Obecnie Federacja liczy ponad 90 tys. członków skupionych w różnego rodzaju organizacjach i stowarzyszeniach proobronnych i patriotycznych.

 

Prezydencje CIOR

Przedstawiciele narodowych stowarzyszeń rezerwistów państw członkowskich przyjmują co dwa lata przewodzenie Międzysojuszniczą Konfederacją Oficerów Rezerwy (CIOR). W latach 2014-2016 prezydencję sprawuje Bułgaria, w latach 2016-2018 będą ją sprawować Czechy, a prezydencję w latach 2018-2020 będzie pełnić Polska (ta kwestia została  szerzej zaprezentowana podczas spotkania).

 

Letnie Kongresy CIOR

Kongres CIOR corocznie jest najważniejszym przedsięwzięciem CIOR/CIOMR/NRFC organizowanym od 1948 roku, za każdym razem w innym państwie członkowskim. Przez uczestników i organizatorów traktowany jest jako szczyt narodowych federacji i stowarzyszeń weteranów i rezerwistów,

W Polsce Kongres CIOR (64. z kolei) miał miejsce w dniach 2-6 sierpnia 2011 r. w Centrum Kongresowym Hotel Novotel Warszawa Centrum, gdzie odbyły się m. in.: posiedzenia i sesje robocze CIOR/CIORM/NRFC, Warsztaty Młodych Oficerów Rezerwy (YROW), Sympozjum oraz ceremonia zamknięcia Kongresu. Kongresowi towarzyszyły zawody sportowo-obronne (MILCOMP), rozgrywane. na obiektach sportowych i wojskowych w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W Kongresie udział brało ok. 1000 uczestników z ponad 30 państw. Głównym tematem organizowanego z tej okazji sympozjum była nowa koncepcja strategiczna NATO i rola żołnierzy rezerwy w jej implementacji. W spektrum uwagi znalazło się także podsumowane działań po ostatnim 63 Kongresie (Stavanger, Norwegia), jak również ocena roli oficerów rezerwy we współczesnych konfliktach zbrojnych oraz podjęcie uchwał dotyczących funkcjonowania na kolejny rok (posiedzenia, sesje robocze, warsztaty).

 

  • 67 Kongres CIOR (3-9 sierpień 2014 r.) odbył w m. Fulda (Niemcy),
  • 68 Kongres CIOR (1-9 sierpień 2015 r.) odbył się w Sofii (Bułgaria),
  • 69 Kongres CIOR (data w trakcie uzgodnień) odbędzie się w Madrycie (Hiszpania).