Fińscy oficerowie z wizytą w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

20.10.2015

Fińscy oficerowie z wizytą w BBN

We wtorek 20 października br. zastępca dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Czesław Juźwik przyjął grupę oficerów – słuchaczy Wysokiego Kursu Dowodzenia Sił Zbrojnych Finlandii.

Delegacji przewodniczył szef Kursu, komendant Narodowego Uniwersytetu Obrony – admirał Taipalus Veijo. W spotkaniu uczestniczył również attaché obrony Finlandii w Polsce Anttila Jussi Uolevi. W trakcie wizyty goście zostali zapoznani z organizacją, rolą i zadaniami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przedstawiciele fińskich sił zbrojnych zainteresowani byli m.in. sprawami związanymi z organizacją Sił Zbrojnych RP, głównymi kierunkami ich rozwoju, modernizacją techniczną, a także sposobami sprawowania funkcji Zwierzchnika Sił Zbrojnych przez Prezydenta RP.

W związku z głębokimi przeobrażeniami realizowanymi obecnie w Siłach Zbrojnych Finlandii, słuchacze Wysokiego Kursu Dowodzenia wizytują europejskie kraje, w których trwa podobna transformacja struktur obronnych, celem wymiany doświadczeń i dzielenia się wnioskami, wynikającymi z wdrażanych reform.