Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

22.10.2015

Prezydent powołał Radę Dialogu Społecznego

Liczę na rolę Rady Dialogu Społecznego w budowie lepszej Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w czwartek powołał członków nowego forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Rada Dialogu Społecznego zastąpiła funkcjonującą od 2001 roku Trójstronną Komisję do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W uroczystości uczestniczył także szef BBN minister Paweł Soloch.

Prezydent powiedział, że podczas jego rozmów z mieszkańcami Polski problem braku dialogu pojawiał się bardzo często.

Podkreślił, że ogromnie liczy na rolę RDS w budowie lepszej Polski, w zapewnieniu krajowi zrównoważonego rozwoju. - By było poczucie solidaryzmu społecznego, żeby ono było w obywatelach odbudowywane - zaznaczył. - Fundamentalne znaczenie w tym zakresie, dla tych zadań ma dialog. Dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w sprawach ważnych - powiedział prezydent.

Dziękował za "ważny i znaczący" gest wobec prezydenta i konstytucji - wprowadzenie do Rady Dialogu Społecznego przedstawiciela głowy państwa.

Prezydent zwrócił uwagę, że można dopuścić z głosem doradczym do udziału w pracach Rady przedstawicieli innych organizacji. Umożliwia to znowelizowana ustawa. Wyraził nadzieję, że przewodniczący, wybierani rotacyjnie co roku, będą o tej możliwości pamiętali. – Jeżeli chcemy odbudować poczucie wspólnoty, to ta odbudowa odbywa się także poprzez proces konsultacyjny – zaznaczył.

- Będę miał wiele tematów, które będę chciał z państwem skonsultować, usłyszeć państwa opinię – zwrócił się do członków Rady. - Jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, można powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną w tej Sali gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej i polskiego społeczeństwa jako całości – dodał prezydent.

Zadaniem Rady jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej. Rada ma także w sposób praktyczny realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał w skład Rady Dialogu Społecznego:

 
Przedstawicieli strony pracowników:
  • reprezentujących Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”:

1.  Piotra Dudę – Przewodniczącego Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność,

 2. Wojciecha Ilnickiego,
3. Bogdana Kubiaka,
4. Andrzeja Kuchtę,
5. Jarosława Langego,
6. Henryka Nakoniecznego,
7. Waldemara Sopatę,
8. Leszka Walczaka,
  • reprezentujących Forum Związków Zawodowych:

9. Tadeusza Chwałkę – Przewodniczącego Forum Związków Zawodowych,

10. Waldemara Lutkowskiego,
11. Dariusza Trzcionkę,
12. Lucynę Dargiewicz,
13. Stanisława Stolorza,
14. Marka Mnicha,
15. Mariusza Tyla,
16. Zygmunta Mierzejewskiego,
  • reprezentujących Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych:

17. Jana Guza – Przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych,

18. Andrzeja Radzikowskiego,
19. Dariusza Potyrałę,
20. Stanisława Janasa,
21. Sławomira Broniarza,
22. Urszulę Michalską,
23. Leszka Miętka,
24. Sławomira Redmera;
 
Przedstawicieli strony pracodawców:
  • reprezentujących Konfederację Lewiatan:

25. Henrykę Bochniarz – Prezydenta Konfederacji Lewiatan,

26. Małgorzatę Starczewską-Krzysztoszek,
27. Jeremiego Mordasewicza,
28. Jacka Męcinę,
29. Grzegorza Baczewskiego,
30. Marka Kowalskiego,
  • reprezentujących Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej:

31. Andrzeja Malinowskiego – Prezydenta Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej,

32. Rafała Baniaka,
33. Jana Buczka,
34. Joannę Makowiecką-Gacę,
35. Iwonę Srokę,
36. Jarosława Zagórowskiego,
  • reprezentujących Związek Pracodawców Business Centre Club:
37. Łukasza Bernatowicza,
38. Grażynę Majcher-Magdziak,
39. Witolda Michałka,
40. Stefanowicza,
41. Wojciecha Warskiego,
42. Zbigniewa Żurka,
  • reprezentujących Związek Rzemiosła Polskiego:

43. Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego,

44. Antoniego Odzimka,
45. Pawła Saara,
46. Jana Klimka,
47. Włodzimierza Bińka,
48. Janusza Kowalskiego;
 
Przedstawicieli strony rządowej:
 
członków Rady Ministrów:

49. Andrzeja Czerwińskiego – Ministra Skarbu Państwa,

50. Joannę Kluzik-Rostkowską – Ministra Edukacji Narodowej,

51. Władysława Kosiniaka-Kamysza – Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

52. Mateusza Szczurka – Ministra Finansów,

53. Marię Wasiak – Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

54. Mariana Zembalę – Ministra Zdrowia,
 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych, odpowiedzialnego za budżet

55. Hannę Majszczyk – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

 

przedstawiciela ministra właściwego do spraw pracy, odpowiedzialnego za dialog społeczny

56. Radosława Mleczko – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,

 

przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

57. Agnieszkę Lenartowicz-Łysik

 

przedstawiciela Prezesa Narodowego Banku Polskiego

58. Ryszarda Kokoszczyńskiego – członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego;
 
 
przedstawiciela Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

59. Grażynę Marciniak – wiceprezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 
Źródło: inf. własna, PAP