Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

23.10.2015

Ślubowanie mundurowych licealistów w Wołominie

W piątek 23 października br. w Wołominie odbyło się uroczyste ślubowanie 183 uczniów pierwszego rocznika klas mundurowych siedmiu liceów i gimnazjum, należących do Stowarzyszenia „Płocki Uniwersytet Ludowy im. Wincentego Witosa".

Z tej okazji prezydent Andrzej Duda skierował list do dyrektorów, gron pedagogicznych, rad rodziców i samorządów szkolnych szkół Stowarzyszenia, mieszczących się w Płocku, Gostyninie, Kutnie, Ciechanowie, Lipnie, Sierpcu i Wołominie. Prezydencki list odczytał Maciej Czulicki z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Przeczytaj list Prezydenta RP

Uroczystość poprzedziła msza święta, odprawiona w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Wołominie. Następnie, po przemarszu na Plac 3 Maja, uczniowie złożyli ślubowanie na sztandary Szkół PUL, które zostało przeprowadzone zgodnie z ceremoniałem wojskowym i regulaminem musztry. Uroczystości towarzyszyły pokazy wyszkolenia wojskowo-sportowego uczniów. Na zakończenie odbyła się defilada honorowych pododdziałów szkolnych.

Uroczysty apel był ważnym wydarzeniem dla uczniów, rodziców i nauczycieli, jak również dla lokalnych władz i mieszkańców. W ceremonii ślubowania udział brali przedstawiciele władz samorządowych Wołomina, Wojska Polskiego, Policji i Straży Pożarnej.

 

***

Stowarzyszenie „Płocki Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa w Płocku”  jest organizacją pozarządową non-profit. Zostało założone w 1991 r. przez nauczyciela Tadeusza Kaczyńskiego (obecnie prezesa honorowego). Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje Starosta Płocki.

W skład PUL wchodzą: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych; Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych; Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Stowarzyszenie jest też organem prowadzącym specjalistyczne licea i gimnazjum mundurowe, realizujące programy własne z edukacji obronnej oraz samoobrony i technik interwencji (placówki posiadają uprawnienia szkół publicznych):

 • I Gimnazjum PUL im. Emilii Plater w Płocku,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 4 Pułku Strzelców Konnych w Płocku,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL im. Bohaterów Gostynina w Gostyninie,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL w Lipnie,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL w Sierpcu,
 • I Liceum Ogólnokształcące PUL w Wołominie – organizator ślubowania.

Stowarzyszenie PUL już od 11 lat specjalizuje się w prowadzeniu szkół mundurowych, w których edukację pobiera około 500 uczniów. Głównym celem jest przygotowanie formacyjne uczniów do pracy w służbach mundurowych. W PUL kształtowane są właściwe postawy patriotyczno-obywatelskie młodzieży. Misja szkół jest realizowana dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze oficerskiej pracującej w Stowarzyszeniu. Szkoły w sposób fachowy przygotowują przyszłą kadrę służb mundurowych. Bogaty recenzowany program własny z edukacji obronnej, samoobrony, technik interwencji oraz wychowania fizycznego umożliwia młodzieży zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych przyszłym funkcjonariuszom służb mundurowych. Największym sukcesem placówek PUL są absolwenci, którzy pełnią służbę w szeregach Policji, Wojska Polskiego, Straży Więziennej, a także są m.in. są ratownikami medycznymi, funkcjonariuszami straży miejskich i gminnych. Zasilają Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO).

Szkoły PUL współpracują z władzami lokalnymi, samorządami, mają również podpisane liczne porozumienia o współpracy merytorycznej i środowiskowej z Komendami Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Nadleśnictw, LOK, uczelniami wyższymi, ośrodkami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami proobronnymi.

 

Foto: Aleksander Załęski z Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939

 • fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
  fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
 • fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
  fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
 • fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
  fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
 • fot. Płocki Uniwersytet Ludowy
  fot. Płocki Uniwersytet Ludowy