Wizyta przedstawiciela węgierskiego parlamentu w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

29.10.2015

Wizyta przedstawiciela węgierskiego parlamentu w BBN

W środę 28 października br. zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz spotkał się z przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego Węgier Zsoltem Némethem. Rozmówcy poruszyli m.in. temat zbliżającego się spotkania prezydentów państw wschodniej flanki NATO, jakie odbędzie się 4 listopada w Bukareszcie.

W czasie rozmów omówione zostały też kwestie dotyczące wzmacniania współpracy polsko-węgierskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, relacji w ramach Grupy Wyszehradzkiej oraz agendy przyszłorocznego szczytu NATO w Warszawie.

***

4 listopada br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Bukareszcie weźmie udział w spotkaniu Prezydentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. W czasie wizyty w Rumunii Prezydentowi towarzyszył będzie szef BBN minister Paweł Soloch.