Promocja oficerska w Dęblinie - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

20.11.2015

Promocja oficerska w Dęblinie

W piątek 20 listopada br. w Dęblinie, odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych (WSOSP) oraz Wojskowej Akademii Technicznej (WAT). Uczestniczył w niej minister obrony narodowej oraz przedstawiciel szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Podczas uroczystości, która odbyła się na placu Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt, promowanych zostało 74 absolwentów WSOSP oraz 11 absolwentów WAT.

Uczestniczący w ceremonii przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa Narodowego płk Adam Brzozowski odczytał list Prezydenta RP skierowany do absolwentów uczelni wojskowych.

- Promocja oficerska wpisuje się w naszą narodową tradycję. Jesteśmy spadkobiercami chlubnej historii polskiego lotnictwa. Pamięć o żołnierzach spod znaku biało-czerwonej szachownicy i dokonaniach wychowanków Szkoły Orląt oraz szacunek dla ich męstwa i krwi przelanej w obronie polskiego nieba, ale także innych państw, są dla nas najwyższym nakazem. (...) Chciałbym, aby mottem Waszej oficerskiej drogi były słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: Służymy Ojczyźnie, a służba jest niczym innym jak słuchaniem praw, przez Ojczyznę i dla Ojczyzny ustanowionych. Jestem przekonany, że dęblińska Szkoła Orląt przygotowała Was profesjonalnie
do odpowiedzialnego rzemiosła wojskowego. Wykształciła w Was kompetentnych i konstruktywnie myślących obywateli naszej Ojczyzny, nie zapominając o tak ważnych wartościach jak: patriotyzm, humanizm, solidarność czy moralność. Ufam, że oficerskie szlify będą dla was zachętą do podnoszenia własnych umiejętności w jak najlepszej służbie. Wierzę, że Ojczyzna może na Was liczyć. - napisał w liście Prezydent RP.

- Czas, w jakim stajecie się oficerami Wojska Polskiego, jest czasem złożonych sytuacji na świecie i wyzwań, w których realizację również Wy będziecie zaangażowani. Dążymy do tego, aby korzyści euroatlantyckiej architektury bezpieczeństwa były bezpośrednio widoczne w Polsce – by Polacy mogli czuć się bezpieczni. Polska, umacniając swoją pozycję w NATO i Unii Europejskiej, wnosi istotny wkład w budowę globalnego bezpieczeństwa. Od tej chwili, jako absolwenci Szkoły Orląt, będziecie w praktyce realizować to ważne zadanie. - dodał A. Duda.

W obecności ministra Antoniego Macierewicza szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł dokonał promocji absolwentów. Następnie szef MON, w imieniu Prezydenta RP, wyróżnił bronią białą najlepszego studenta - sierż. pchor. Bartosza Wałczyka.

Podczas pobytu w Dęblinie minister obrony narodowej Antoni Macierewicz złożył wieniec pod pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt oraz pod tablicą upamiętniającą generała Andrzeja Błasika, znajdującą się przy wejściu głównym do Wydziału Lotnictwa WSOSP.

Przeczytaj także: List Prezydenta RP

 

Fot. mjr Robert Siemaszko/DKS MON