Trzecia edycja "Cyber Security" pod patronatem szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

26.11.2015

Trzecia edycja "Cyber Security" pod patronatem szefa BBN

– Zaangażowanie obywateli oraz sektora publicznego i prywatnego w ciągłe kształcenie i podnoszenie świadomości o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa jest jednym z najważniejszych priorytetów – mówił zastępca szefa BBN Jarosław Brysiewicz podczas konferencji „Cyber Security – Bezpieczeństwo ponad granicami”.

Zastępca szefa BBN uczestniczył w otwarciu trzeciej edycji międzynarodowej konferencji i wystawy „Cyber Security – Bezpieczeństwo ponad granicami”, poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego instytucji, firm i infrastruktury szczególnie ważnej dla funkcjonowania państwa w wymiarze militarnym oraz gospodarczym.

J. Brysiewicz mówił w wystąpieniu otwierającym wydarzenie, że cyberbezpieczeństwo to obszar, który w coraz większym stopniu wpływa na politykę bezpieczeństwa i strategiczne decyzje podejmowane na arenie międzynarodowej. Zaznaczył również, jak ważną kwestią pozostaje kształtowanie świadomości  społecznej w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, wymiar militarny funkcjonowania tego środowiska, jego ochrona przed działalnością terrorystów i zradykalizowanych jednostek, a także cyberbezpieczeństwo w obszarze sektora prywatnego.

– Wyzwaniem dla niezakłóconego funkcjonowania państwa jest również zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego sieci w administracji i gospodarce, a także efektywna współpraca i wsparcie państwa w dziedzinie cyberbezpieczeństwa dla prywatnych operatorów elementów teleinformatycznej infrastruktury krytycznej oraz dostawców usług. Dyskusja w tym zakresie jest koniecznością – zauważył zastępca szefa BBN.

W wydarzeniu uczestniczył także podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Bartłomiej Grabski.

***

Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym: szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Związku Banków Polskich.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła Wojskowa Akademia Techniczna.

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa ministerstw, urzędów centralnych, instytucji, administracji samorządowej, kluczowych z punktu widzenia zagrożenia atakiem teleinformatycznym gałęzi gospodarki (w tym banków, energetyki i przemysłu petrochemicznego) oraz służb, których zadaniem jest m.in. obrona przed cyberatakami.

Konferencji towarzyszyła wystawa prezentująca najnowsze rozwiązania techniczne w dziedzinie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.