Wręczenie sztandaru 5. Dęblińskiemu Batalionowi Ratownictwa Inżynieryjnego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Wręczenie sztandaru 5. Dęblińskiemu Batalionowi Ratownictwa Inżynieryjnego

14 maja 2005 roku generał brygady Stanisław Woźniak, Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa Prezydenta RP nad SZ wręczył, w imieniu Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, sztandar 5. Dęblińskiemu Batalionowi Ratownictwa Inżynieryjnego, któremu nadano jednocześnie imię Pułkownika Władysława Frączka - kawalera Orderu Virtuti Militari, bohatera walk o wolność i niepodległość Polski.

W uroczystości uczestniczyli także Panowie Generałowie: Henryk Tacik, Andrzej Baran, Aleksander Bortnowski, Ryszard Hać, Janusz Lalka oraz przedstawiciele władz województwa i miasta Dęblina.

5. Dębliński Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego został sformowany w 2001 r. Do jego głównych zadań należy ochrona ludności przed zagrożeniami kryzysowymi oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W odczytanym przez gen. bryg. S. Woźniaka posłaniu, Prezydent RP podziękował dowództwu, kadrze, żołnierzom i cywilnym pracownikom jednostki za ich wzorową służbę i pracę, jak również pogratulował otrzymanego wyróżnienia.