W BBN powstał Zespół ds. cyberbezpieczeństwa - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

22.02.2016

W BBN powstał Zespół ds. cyberbezpieczeństwa

W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego powołany został stały Zespół do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Jego zadaniem będzie m.in. proponowanie oraz opiniowanie kierunków polityki państwa w zakresie ochrony cyberprzestrzeni.

Tym samym BBN, jako prezydencki ośrodek analityczny zapewniający ponadresortowe i całościowe spojrzenie na sprawy bezpieczeństwa państwa, chce wspierać oraz inspirować instytucje wiodące w obszarze bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP. Rekomendacje wypracowane przez Zespół będą mogły stanowić podstawę aktów prawnych i dokumentów strategicznych, jak zatwierdzana przez Prezydenta RP Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP. 

Przesłanką powołania Zespołu były m.in. wnioski raportu Najwyższej Izby Kontroli z sierpnia 2015 r., wskazujące na braki w koordynacji struktur oraz strategii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP.

W inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu wzięli udział szef BBN minister Paweł Soloch, minister Maciej Wąsik z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Zdzikot, a także zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji Piotr Januszewicz.

W skład Zespołu powołanego zarządzeniem szefa BBN z 16 lutego br. weszli eksperci Biura oraz przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych. Członkami Zespołu mogą być także przedstawiciele ministrów właściwych w sprawach informatyzacji, spraw wewnętrznych oraz obrony. Przewodniczącym Zespołu został zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.