BBN uruchomiło prace nad koncepcją bezpieczeństwa morskiego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

25.02.2016

BBN uruchomiło prace nad koncepcją bezpieczeństwa morskiego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego rozpoczęło prace nad koncepcją bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to dokument stanowiący próbę zdefiniowania morskich aspektów bezpieczeństwa państwa.

Inauguracja prac zespołu do spraw opracowania koncepcji odbyła się 25 lutego br. w Belwederze. Wzięli w niej udział: szef BBN minister Paweł Soloch, przewodniczący sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach, przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej senator Jarosław Rusiecki, szef Sztabu Generalnego WP generał Mieczysław Gocuł, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Krzysztof Kozłowski, dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, inspektor Marynarki Wojennej RP wiceadmirał Marian Ambroziak, a także przedstawiciele Ministerstwa Sprawa Zagranicznych, Straży Granicznej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Urzędu Morskiego w Gdyni i Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Na czele Zespołu ds. opracowania "Strategicznej Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego RP" stanął zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.

Przedstawiając inicjatywę minister Paweł Soloch mówił, że przesłanką do podjęcia prac były m.in. analizy BBN oraz głosy środowisk eksperckich wskazujące na niedostatki w strategicznym podejściu do funkcjonowania i rozwoju sił morskich w Polsce. Przykładem na to jest obecna Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP wydana w 2014 roku, w której nie znalazły się jakiekolwiek odniesienia do polityki morskiej.

Tym samym można ocenić, że w ciągu ostatnich lat Polska nie wykorzystywała potencjału wynikającego z jej nadmorskiego położenia. Wskazać należy także na zaniedbania, które dotknęły Marynarkę Wojenną RP, grożące ograniczeniem jej zdolności do realizacji stawianych przed nią zadań.

Szef BBN podkreślił, że koncepcja powinna nakreślić warunki stworzenia spójnego systemu wykorzystania wszystkich podmiotów, które służą budowaniu bezpieczeństwa państwa w  odniesieniu do jego morskich aspektów.

Propozycje zapisów zostaną poddane procesowi konsultowania z przedstawicielami właściwych instytucji, co pozwoli na budowanie konsensusu na rzecz przyszłego wdrażania założeń dokumentu. W opinii zespołu autorskiego gotowy dokument powinien stanowić zbiór rekomendacji, jakimi będą mogły kierować się podmioty państwowe różnego szczebla przy tworzeniu aktów prawnych o charakterze wykonawczym i realizacji zadań z obszaru bezpieczeństwa morskiego.