„Mundurowi” z białostockiego XIV LO w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

18.05.2016

„Mundurowi” z białostockiego XIV LO w BBN

17 maja br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego gościło grupę uczniów z klas mundurowych służby granicznej, służby w policji i bezpieczeństwa narodowego z XIV Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 9 im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku.Z uczniami spotkał się zastępca szefa Biura minister Jarosław Brysiewicz oraz gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski.

Wizyta w Biurze została zorganizowana w ramach programu promowania postaw proobronnych oraz edukacji dla bezpieczeństwa, skierowanego do szkół prowadzących klasy o profilu mundurowym lub bezpieczeństwa. Głównym celem wizyty było przedstawienie roli i funkcjonowania Biura oraz zaznajomienie z tematyką bezpieczeństwa państwa.

Przed wizytą w Biurze uczniowie odwiedzili Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa, Dowództwo Garnizonu Warszawa oraz Pałac Prezydencki, poznając jego historię oraz rolę Prezydenta RP, jako konstytucyjnie najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych.

 

*   *   *

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku tworzą dwie szkoły kolejnych etapów edukacyjnych: Publiczne Gimnazjum Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku oraz XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku. Imię Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, szkoły noszą od 12 listopada 2010 roku.

Od 1 września 2009 roku XIV Liceum Ogólnokształcące prowadzi tzw. klasy mundurowe: służby granicznej, służby w Policji oraz bezpieczeństwa narodowego. Klasy mundurowe powstały na bazie porozumień o współpracy z formacjami mundurowymi: Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, Komendą Miejską Policji w Białymstoku oraz Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Zajęcia dodatkowe o nazwie odpowiednio: służba graniczna, służba w Policji oraz bezpieczeństwo narodowe, prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Policji. Uczniowie klas mundurowych biorą udział w zajęciach na strzelnicy czy w szkoleniach z zakresu musztry. Elementem kształcenia są również wizyty w jednostkach poszczególnych formacji mundurowych oraz obozy szkoleniowe prowadzone w czasie wakacji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Reprezentacje uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku brały udział w I Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu. W latach 2013-2015 XIV liceum reprezentowało województwo podlaskie w Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, zajmując w roku 2015 III miejsce w programie obowiązkowym Przeglądu.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku ukończyło dotychczas ponad dwa tysiące absolwentów.

W województwie podlaskim, jest realizowanych w roku szkolnym 2016/2017 68 innowacji pedagogicznych na poziomie klas ponadgimnazjalnych o charakterze programowo-organizacyjno-metodycznym, związanym z klasami mundurowymi lub bezpieczeństwa. Są to placówki oświatowe nadzorowane przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku i znajdują się w następujących miejscowościach: Białystok (3 szkoły), Łomża (2 szkoły), Suwałki, Grajewo, Sokółka, Sejny, Zambrów, Łapy, Ciechanowiec, Michałów, Ostrożany, Wysokie Mazowieckie. W tym znajdują się 4 placówki niepubliczne z uprawnieniami szkoły publicznej: Białystok (2 szkoły), Łomża, Suwałki.

Innowacje pedagogiczne w wymienionych szkołach są realizowane w następujących profilach-modułach (wg Kuratorium Oświaty w Białymstoku):

  • wojskowe – 34 klasy
  • straży lub służby granicznej – 10 klas
  • policyjne – 7 klas
  • bezpieczeństwo ogólne lub narodowe – 6 klas
  • mundurowe ogólne – 6 klas
  • pożarnicze i strażackie – 3 klasy
  • służby więziennej – 1 klasa
  • służby celnej – 1 klasa.