Prezydent RP uczestniczył w obchodach święta Policji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

16.07.2016

Prezydent RP uczestniczył w obchodach święta Policji

Podczas obchodów święta Policji Prezydent RP Andrzej Duda podziękował funkcjonariuszom m.in. za pracę podczas szczytu NATO. Prosił też policjantów o "wierną, czujną i solidnie wykonaną" służbę na Światowych Dniach Młodzieży. Zapowiedział ponadto program modernizacji policji. W obchodach uczestniczył także szef BBN minister Paweł Soloch oraz zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz.

W czasie uroczystości, która odbyła się w sobotę 16 lipca na Placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent dziękował i gratulował policjantom "wspaniałej służby". "Dziękuję państwu w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za służbę, za oddanie, za ofiarność, za wszystko to, co nieodłącznie związane jest z dobrym wykonywaniem służby policjanta. Bo to nie jest zawód, to służba, dlatego że bardzo często wymaga także poświęcenia" - mówił.

Szczególne podziękowania prezydent A. Duda skierował do funkcjonariuszy, którzy pracowali podczas ubiegłotygodniowego szczytu NATO w Warszawie.

"Wszyscy państwo wykonaliście fenomenalną pracę, dzięki której ja odebrałem dziesiątki, setki gratulacji i podziękowań od polityków z całego świata, od ludzi, którzy brali udział w szczycie Sojuszu. Wszyscy byli pod wrażeniem organizacji, porządku, poczucia bezpieczeństwa, tego wszystkiego, co przy tego typu wielkich międzynarodowych wydarzeniach jest tak niezwykle ważne. I - z całą mocą chcę podkreślić - co także wystawia świadectwo państwu" - powiedział prezydent.

A. Duda odniósł się także do nadchodzących Światowych Dni Młodzieży, prosząc policjantów o "wierną, czujną i solidnie wykonaną" służbę w czasie związanych z nimi wydarzeń.

Prezydent poinformował ponadto, że trwają prace nad programem modernizacji policji oraz innymi programami, które "będą miały wzmocnić siłę i potencjał służby, które doprowadzą do przywrócenia komisariatów i posterunków policji tam, gdzie zostały one zlikwidowane, a gdzie w rzeczywistości są potrzebne". Zapowiedział również, że częścią projektowanych zmian będzie zwiększenie uposażeń funkcjonariuszy.

"Będziemy modernizować (...), żeby państwu ułatwić pracę, po to, żebyście mogli pracować sprawniej, po to, żebyście - dzięki nowoczesnemu wyposażeniu - mogli pracować wydajniej, a przede wszystkim, co najważniejsze bezpieczniej. Wszystkie te zmiany będą dokonywane na przestrzeni najbliższych lat, w latach 2017-2020" - mówił.

"W związku z tą modernizacją nie braknie także pieniędzy na to, aby podwyższyć uposażenia, aby policjanci byli lepiej wynagradzani. Myślę, że jest to niezwykle ważne i dla was, i dla naszych bliskich, aby ciężka, ofiarna służba, także wynagradzana była w sposób godny, tak żebyście mieli poczucie, że ojczyzna kocha was tak, jak wy ją kochacie" - dodał Andrzej Duda.

Na uroczystościach na Placu Piłsudskiego prezydent wraz z szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem wręczyli wyróżnienia pięciu laureatom nagrody "Policjant, który mi pomógł". Ponadto 162 absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie otrzymało od komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka pierwsze nominacje oficerskie.

Obchody święta policji trwają od piątku - w KGP odsłonięte zostały na Tablice Pamięci z nazwiskami policjantów, którzy polegli na służbie. Jak co roku złożone zostały wieńce i kwiaty przed Obeliskiem "Poległym Policjantom - Rzeczpospolita Polska". W tym miejscu, przed gmachem KGP, złożona jest urna z prochami policjantów pomordowanych przez NKWD i pogrzebanych w Miednoje.

Sobotnie uroczystości rozpoczęły się w Katedrze Polowej WP mszą św. odprawioną w intencji poległych policjantów. Tam również 14 osobom - wybranym funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom - wręczone zostały medale Gloria Intrepidis et Animi Promptis oraz Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Następnie na Zamku Królewskim w Warszawie kilkudziesięciu policjantów zostało odznaczonych, a kilkunastu awansowanych na wyższe stopnie oficerskie.

Na miejscu, po odśpiewaniu hymnu narodowego, minutą ciszy uczczono pamięć ofiar zamachu w Nicei.

Odznaczenia i awanse wręczali zastępca szefa BBN minister Jarosław Brysiewicz i szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wraz z komendantem głównym policji nadinsp. Jarosławem Szymczykiem. W uroczystości wziął udział także m.in. nadzorujący policję wiceminister Jarosław Zieliński.

"Ostatni czas to czas sukcesów policji w tym bardzo spektakularnych" - mówił M. Błaszczak. Dodał, że to nie tylko zasługa kierownictwa policji, ale całych zespołów.

Komendant główny policji podczas uroczystości podkreślał, że wyróżniana jest „swoista reprezentacja największej formacji mundurowej w Polsce”. „Najlepsi z najlepszych. Bądźcie zawsze wzorem dla swoich podwładnych” – dodał, nadmieniając, że odznaczani i awansowani stanowią kadrę kierowniczą różnego szczebla.

Podziękował też bliskim policjantów za „wytrwałość, cierpliwość i okazywane funkcjonariuszom wsparcie”.

Podczas uroczystości odznaczono w sumie 46 osób. 18 funkcjonariuszy otrzymało prezydenckie odznaczenia krzyże zasługi – złote, srebrne i brązowe.

Odczytano także prezydencką decyzję o wręczeniu kilkuset policjantom z całego kraju medali „za długoletnią służbę”. Kilkuset funkcjonariuszy z terenu całej Polski zostało też odznaczonych przez szefa MSWiA odznaczeniami „zasłużony policjant”.

Podczas uroczystości 18 policjantów zostało mianowanych na wyższe stopnia: 8 na stopień podinspektora, 7 na młodszego inspektora i 3 na stopień inspektora policji. W całym kraju awanse dostało kilkaset osób.

Obchodzone 24 lipca święto policji nawiązuje do tej daty z 1919 r., gdy Sejm II RP przyjął ustawę o Policji Państwowej.

Obecnie policja jest największą formacją mundurową w kraju, w której służy 100 tys. policjantów i pracuje 20 tys. cywilów.

 

Źródło: PAP, inf. własna