Spotkanie w BBN z Przewodniczącym Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.07.2016

Spotkanie w BBN z Przewodniczącym Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych

W czwartek, 14 lipca br., w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. dr. Jarosława Kraszewskiego z przewodniczącym Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych płk. Marianem Babuśką.

Przedmiotem rozmów były bieżące sprawy dotyczące środowisk żołnierskich poszczególnych korpusów. Główną kwestią, która została omówiona podczas spotkania związana była z planowanym podniesieniem wskaźnika uposażeń żołnierzy zawodowych (kwota bazowa).

 

***

Organami przedstawicielskim żołnierzy zawodowych poszczególnych korpusów kadry Wojska Polskiego, w myśl rozporządzenia MON są:

  1. Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych, w skład którego wchodzą przewodniczący i Dziekani Korpusu Oficerów Zawodowych: Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, Marynarki Wojennej RP i Inspektoratu Wsparcia SZ;
  2. Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych, w skład którego obecnie wchodzą: przewodniczący i po jednym mężu zaufania Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych;
  3. Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych, w skład którego obecnie wchodzą: przewodniczący i po jednym mężu zaufania z Wojsk Lądowych, Inspektoratu Wsparcia SZ, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

 

Prezydium Organów Przedstawicielskich Żołnierzy Zawodowych tworzą:

- Przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych;

- Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Podoficerów Zawodowych;

- Przewodniczący Kolegium Mężów Zaufania Korpusu Szeregowych Zawodowych.