Zjazd kresowych powstańców - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

27.09.2016

Zjazd kresowych powstańców

Między 19 a 28 września br. w Unieściu organizowany jest projekt „Losy kresowych powstańców”. Z różnych stron Polski i Europy przybyła tam stuosobowa grupa kombatantów o kresowych korzeniach, ich rodziny i wspierające środowiska z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Anglii.

Projekt zakłada zbieranie relacji świadków historii, nagranie materiału filmowego, organizację spotkań międzypokoleniowych oraz codziennych Dyskusyjnych Klubów Filmowych , których bohaterami są uczestnicy projektu.

Wśród gości są m.in. Pani Lidia Lwow, żołnierz wielńskich oddziałów płk. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, mjr Weronika Sebastianowicz, żołnierz AK, łagiernik, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, mjr Otton Hulacki, uczestnik walk kampanii włoskiej II Korpusu, mjr Jerzy Krusenstern, żołnierz AK, obrońca Grodna, prezes Fundacji żołnierzy Armii Krajowej, żołnierze 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i77 pułku piechoty AK z Nowogródczyzny.

Kombatantów odwiedził m.in. dyrektor Gabinetu Szefa Biura Dariusz Gwizdała, który przekazał list Prezydenta RP. 

 

Czcigodni Kombatanci, Żołnierze Rzeczypospolitej!

Szanowni Państwo!

Słowo „ojczyzna” posiada dla nas takie znaczenie pojęciowe i uczuciowe zarazem, którego, zdaje się, nie znają inne narody Europy i świata. Te zwłaszcza, które nie doświadczyły takich jak nasz naród dziejowych strat, krzywd i zagrożeń. To przekonanie, wyrażone przez Papieża Jana Pawła II, łączy nas bardzo mocno. W imieniu niepodległej Rzeczypospolitej, w imieniu wdzięcznych rodaków, przekazuję gorące pozdrowienia i składam wyrazy najgłębszego szacunku wszystkim zgromadzonym tu kresowym kombatantom. Szczególnie pozdrawiam weteranów przybyłych spoza kraju, ze wschodu i zachodu. Polska wita Państwa jak najserdeczniej! Cieszymy się
z Państwa wizyty w Ojczyźnie. Jest to okazja, aby z całego serca podziękować wszystkim Państwu za ofiarność w obronie polskiej wolności, za wspaniałe świadectwo patriotyzmu i za inspirację, co to znaczy być wiernym w najtrudniejszych nawet próbach i warunkach.

Kresowiakom walczącym o Polskę przypadł w udziale los szczególnie dramatyczny. Dzień 17 września 1939 roku, którego kolejną rocznicę niedawno obchodziliśmy, oznaczał
dla Państwa koniec swojskiego świata ukształtowanego przez wieki tradycji. Nie zawahaliście się stanąć na wezwanie Ojczyzny z bronią w ręku, nie ugięliście się pod nawałą dwóch najeźdźców i ciężarem dwóch okupacji. W szeregach takich legendarnych formacji jak Okręgi Armii Krajowej Wilno i Nowogródek, 27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK czy innych konspiracyjnych oddziałów złożyliście dla Polski hojną ofiarę krwi. Wielu walczyło z komunistyczną dominacją w kręgu Żołnierzy Wyklętych. Wielu musiało cierpieć w łagrach na syberyjskiej „nieludzkiej ziemi”. Nigdy nie zapomnimy o Waszym poświęceniu i zasługach. Jesteście Państwo dla nas wzorem patriotów, współtwórcami bohaterskiego etosu Kresów, który na zawsze pozostanie ważną częścią polskiej tradycji i tożsamości.

Cieszę się, że wolna Polska może dzisiaj Państwa podejmować, wyrazić wdzięczność swoim obrońcom i zatroszczyć się o Państwa potrzeby. Składam wyrazy uznania wszystkim organizatorom pięknego i ważnego projektu „Rodacy-Bohaterom”, którego częścią jest obecne spotkanie. W sposób szczególny dziękuję działaczom Stowarzyszenia Odra-Niemen za zaangażowanie na rzecz integracji kresowych kombatantów, za pielęgnowanie pamięci o ich zasługach, za organizowanie wsparcia dla potrzebujących pomocy. Z wielką satysfakcją odbieram spotkania kresowych weteranów z młodymi Polakami. Stanowią one wspaniałą,
żywą lekcję historii, budują międzypokoleniowe więzi i uczą, czym jest polskość.

Raz jeszcze pozdrawiam wszystkich uczestników spotkania.

Życzę Państwu dobrego zdrowia, wielu sił i wszelkiej pomyślności. - napisał Prezydent RP Andrzej Duda.

 

W organizację zjazdu zaangażowała się Kancelaria Prezydenta RP, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Najwyższa Izba Kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej, Komenda  Główna Straży Granicznej, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Agencja Mienia Wojskowego, Narodowe Centrum Kultury. Koordynatorem projektu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen.

To wydarzenie jest jednym z największych projektów z udziałem kombatantów kresowych.