Klasa mundurowa z wizytą u Prezydenta RP - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

27.10.2016

Klasa mundurowa z wizytą u Prezydenta RP

W czwartek 27 października br. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego gościło grupę uczniów klas mundurowych: II i III technikum o profilu wojskowym i II liceum o profilu policyjnym z Zespołu Szkół nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Wcześniej, podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim, z uczniami spotkał się Prezydent RP Andrzej Duda.

Prezydent Andrzej Duda wyróżnił dwoje uczniów: Sylwię Nasiłowską - osiągającą dotychczas bardzo dobre wyniki w nauce oraz Konrada Jakubowskiego, który był tysięcznym uczniem klasy mundurowej, odwiedzącym Pałac Prezydencki i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

W Pałacu Prezydenckim z uczniami spotkał się także szef BBN minister Paweł Soloch.

W siedzibie Biura uczniom przedstawiona została rola i funkcjonowanie BBN. Zaznajomieni zostali także z tematyką bezpieczeństwa na poziomie państwa. Na zakończenie wizyty z uczniami spotkał się gen. bryg. dr Jarosław Kraszewski dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Uczniowie z Sokołowa Podlaskiego byli 26. szkołą prowadzącą tzw. „mundurówki”, która odwiedziła Biuro.

W sumie, od początku realizacji programu spotkań edukacyjnych (styczeń 2014 r.), BBN odwiedzili uczniowie z 25 szkół, w łącznej liczbie 986 uczniów z  klas: wojskowych, pożarniczych, straży granicznej, policyjnych, kolejowych, służby więziennej, ratownictwa medycznego, personelu pokładowego (stewardes i stewardów), logistyki wojskowej i bezpieczeństwa narodowego. Spotkania te są formą docenienia szkół za podejmowanie problematyki bezpieczeństwa w ramach tworzenia i prowadzenia innowacji pedagogicznej związanej z klasami mundurowymi.

W bieżącym roku było to 8. spotkanie z uczniami klas mundurowych. BBN w 2016 r. odwiedzili uczniowie m.in. z: Lęborka, Mroczkowa k/Opoczna, Wołomina, Tarnowa, Białegostoku, Leżajska i Zamościa. Biuro systematycznie odwiedzają też klasy cywilne, zgłębiające wiedzę w zakesie polityki bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwa wewnętrznego, międzynarodowego oraz dyplomacji.

Podczas wizyty w Warszawie uczniowie z Sokołowa Podlaskiego odwiedzili również Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa i Dowództwo Garnizonu Warszawa. Złożyli także wiązanki kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza oraz Pomnikiem Żołnierzy Poległych w Misjach i Operacjach Wojskowych poza Granicami Państwa.


***
 

Zespół Szkół nr 1 im. K. K. Baczyńskiego jest prowadzony przez powiat sokołowski. W strukturze Zespołu funkcjonują: II Liceum Ogólnokształcące; Technikum nr 1 oraz ZSZ nr 1. Zespół Szkół liczy 27 klas (765 uczniów), w tym 8 klas mundurowych.

W 2014 r. zostały utworzone: klasa wojskowa i klasa policyjno-strażacka. W klasach tych realizowana jest innowacja o charakterze programowo-organizacyjnym. Polega ona na wprowadzeniu do programu nauczania dodatkowych przedmiotów: służba wojskowa – w klasach o profilu wojskowym, służba policyjna – w klasach o profilu policyjnym oraz służba staży pożarnej w grupach o profilu strażackim. Ponadto w klasach tych prowadzone są specjalistyczne zajęcia wychowania fizycznego w służbach mundurowych: techniki interwencji służb mundurowych, samoobrona, strzelanie, przygotowanie fizyczne do testów sprawnościowych przy naborze do pracy w służbach mundurowych.

Pomimo, że „mundurówki” z Zespołu Szkół nr 1 w Sokołowie Podlaskim funkcjonują od niedawna, dość szybko nawiązały współpracę z innymi placówkami i instytucjami, np.: Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, Komendą Powiatową Policji w Sokołowie Podlaskim, Komendą Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, Klubem Strzelectwa Sportowego „Sokół” w Sokołowie Podlaskim, Klubem Strzelectwa Sportowego „Dragon”, Garnizonem Siedleckim 1 Warszawskiej Brygady Pancernej (zgodnie z umową o współpracy opiekę nad młodzieżą ZS Nr 1 sprawuje siedlecka Kompania Rozpoznawcza).

Uczniowie klas mundurowych mają także okazję do spotkań z przedstawicielami służb mundurowych i osobami związanymi z bezpieczeństwem, np.: z weteranami misji pokojowych poza granicami państwa, z pracownikami Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie.