Prezydent RP podpisał ustawę o obronie terytorialnej - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

21.12.2016

Prezydent RP podpisał ustawę o obronie terytorialnej

20 grudnia 2016 r. Prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Obrony Terytorialnej, którymi kierować będzie Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ustawa wprowadza nowy rodzaj czynnej służby wojskowej, którą będą pełnić żołnierze Obrony Terytorialnej. Zgodnie z dokumentem czas trwania terytorialnej służby wojskowej będzie wynosić od roku do sześciu lat. Służba wojskowa w nowym rodzaju wojsk pełniona będzie jako służba rotacyjna, co najmniej raz w miesiącu przez 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jako służba dyspozycyjna. Czas służby rotacyjnej będzie okresem służby pełnionej w strukturach jednostki wojskowej na określonym stanowisku służbowym. Żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący służbę dyspozycyjnie, poza jednostką wojskową, pozostaje w gotowości do służby pełnionej rotacyjnie w wyznaczonym terminie. Terytorialną służbę wojskową będą mogły pełnić również osoby posiadające kategorię zdrowia D, pozwoli to rekrutować również osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, które nie mają kategorii zdrowia A.  Żołnierze Obrony Terytorialnej, którzy wcześniej nie pełnili służby wojskowej, będą kierowani na przeszkolenie wojskowe trwające 16 dni (można je przeprowadzić, w uzasadnionych przypadkach,  w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy), po którym nastąpi złożenie przysięgi wojskowej. Ustawa przewiduje pierwszeństwo służby w Wojskach Obrony Terytorialnej dla członków organizacji proobronnych i absolwentów klas wojskowych. Określa także świadczenia i uposażenie, które przysługiwać będzie żołnierzom OT.

Ustawa wskazuje również zadania Wojsk Obrony Terytorialnej, które obejmują m.in. udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, ochronie mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego, udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, a także współdziałanie z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw wprowadza ponadto  zmiany dotyczące m.in. podniesienia granicy wieku, do którego mężczyźni  podlegają obowiązkowi służby wojskowej z 50 do 55 lat (w przypadku posiadania stopnia podoficerskiego lub oficerskiego z 60 do 63 lat) oraz wieku, do którego kobiety podlegają  obowiązkowi służby
w obronie cywilnej z 50  do 55 lat.

Żródło: prezydent.pl