Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.08.2017

Komunikat Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Komunikat BBN w związku ze sprzecznymi informacjami pojawiającymi się ostatnio w przestrzeni medialnej.

W związku ze sprzecznymi informacjami pojawiającymi się w przestrzeni medialnej Biuro Bezpieczeństwa Narodowego informuje:
 
- do 10 sierpnia br. Minister Obrony Narodowej przedstawił Prezydentowi RP 14 wniosków w sprawie awansów oficerów Sił Zbrojnych RP na pierwszy, a także kolejne stopnie generalskie. Uzasadnienie decyzji o odłożeniu ich rozpatrzenia przez Prezydenta RP zostało przedstawione w komunikacie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z 8 sierpnia br., wskazującym na trwające uzgodnienia, dotyczące reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.
 
- od początku kadencji, we współpracy z obecnym rządem, Prezydent RP awansował 26 oficerów na pierwszy, a także kolejne stopnie generalskie oraz mianował nowych oficerów na wszystkie najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP – Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zgodnie z ustawowymi kompetencjami, Prezydent RP wskazał także kandydata do objęcia stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych na czas wojny.
 
- reforma dowodzenia jest wspólnym postulatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz obecnego rządu. Intencją Prezydenta RP jest, aby zmiany te realizowane były w ramach racjonalnego procesu uzgodnień. Zgodnie z tym Prezydent RP postanowieniem z 9 lutego br., uznał reformę dowodzenia za jeden z głównych priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych RP. Rekomendacje w tym zakresie Prezydent RP przedstawił 12 kwietnia br. podczas odprawy kadry kierowniczej MON i Sił Zbrojnych RP. Zostały one również omówione podczas zainicjowanych przez Prezydenta RP roboczych konsultacji między BBN a MON. W ich trakcie BBN przedstawiło własne propozycje zmian, a także, 27 czerwca br. przesłało uwagi do przygotowanego przez MON projektu ustawy.
 
- Prezydent RP oczekuje na szybkie zakończenie prac nad projektem reformy, uwzględniającym rekomendacje zgłaszane w czasie konsultacji.