Prezydent: jestem przekonany, że sprostacie stawianym przed wami zadaniom - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

01.09.2017

Prezydent: jestem przekonany, że sprostacie stawianym przed wami zadaniom

Jestem przekonany, że sprostacie stawianym przed wami zadaniom i że w przyszłości Marynarka Wojenna RP będzie mogła pochwalić się profesjonalną, gotową do odważnych decyzji kadrą - napisał prezydent Andrzej Duda w liście skierowanym do absolwentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

List prezydenta odczytał szef BBN minister Paweł Soloch podczas piątkowej, uroczystej promocji oficerskiej absolwentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Prezydent w liście do nowo promowanych wyraził przekonanie, że sprostają stawianym przed nimi zadaniom i że w przyszłości Marynarka Wojenna RP będzie mogła pochwalić się profesjonalną, gotową do odważnych decyzji kadrą.

Andrzej Duda zaapelował do oficerów marynarki wojennej, by "pamiętali, że każda z funkcji, którą obejmą w normalnej służbie, wiąże się z dużym prestiżem i jeszcze większą odpowiedzialnością za prawidłowe wykonywanie zadań i za powierzonych im podwładnych".

Prezydent przypomniał, że ich praca to przede wszystkim służba. "Jestem przekonany, że sprostacie stawianym przed wami zadaniom i że w przyszłości Marynarka Wojenna RP będzie nie tylko wyposażona w nowoczesne jednostki - o co zabiegamy i czemu poświęcamy obecnie wiele pracy - ale też będzie mogła pochwalić się profesjonalną, gotową do odważnych decyzji kadrą" - podkreślił Andrzej Duda.

Zwrócił uwagę, że w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego we współpracy z Akademią Marynarki Wojennej trwa opracowywanie strategicznej koncepcji bezpieczeństwa morskiego Polski. Życzył też powodzenia absolwentom Akademii Marynarki Wojennej.

Uroczystość na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” była świętem dla 22 nowych oficerów, ich rodzin i przyjaciół. Promowani na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki na zakończenie oficjalnych uroczystości podrzucili w górę czapki i przyjęli gratulacje od najbliższych.

Wśród nowych podporuczników marynarki 17 osób - w tym dwie kobiety - studiowały na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 5 osób na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym.

Po raz pierwszy - jako oficerowie podczas schodzenia z Błyskawicy - usłyszeli świst trapowy - honorowy sygnał z gwizdków bosmańskich przysługujący szarżom i najważniejszym gościom na statkach Marynarki Wojennej. Uroczystość zakończyła defilada na nabrzeżu, gdzie cumuje okręt.

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w tym roku obchodzi 95 lecie powstania, jako jedyna w kraju kształci przyszłych oficerów MW. Studia trwają 5 lat. Uczelnia prowadzi również studia cywilne na 13 kierunkach oraz studia podyplomowe i doktoranckie.

Żródło: PAP, info. własna.