Szef BBN na targach obronnych MSPO 2017 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

05.09.2017

Szef BBN na targach obronnych MSPO 2017

5 września br. szef BBN w imieniu Prezydenta RP uczestniczył w Kielcach w uroczystym otwarciu 25. Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Minister Paweł Soloch odczytał list od Prezydenta Andrzeja Dudy, a także złożył szereg wizyt na stoiskach zarówno polskich jak i zagranicznych producentów sprzętu i uzbrojenia.

 

***

LIST PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDY

***

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów, wystawców, dostojnych gości oraz wszystkich uczestników XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego – największych w Europie Środkowo-Wschodniej targów zbrojeniowych.

Gratuluję organizatorom rzeczywistego sukcesu, jakim jest z roku na rok coraz większe grono wystawców i zwiedzających. Targi kieleckie dają rokrocznie sposobność wszystkim ich uczestnikom obserwowania aktualnych tendencji i zmian zachodzących w przemyśle zbrojeniowym, głównie polskim, ale także światowym. Zmian, które – o czym jestem przekonany – zagwarantują w najbliższych latach bezpieczeństwo w skali globalnej Polski i jej sojuszników.

Cieszę się, że po raz kolejny Polska Grupa Zbrojeniowa, strategiczny udziałowiec w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, odgrywa podczas Salonu wiodącą rolę. Stwarza to szansę utrwalenia dobrych relacji pomiędzy armią a państwowym sektorem zbrojeniowym – relacji, które już skutkują wymianą cennych doświadczeń, a w przyszłości umożliwią szybkie reagowanie tego sektora na innowacyjne oczekiwania ze strony polskiej armii.

MSPO daje także możliwość dostrzeżenia wysiłku wielu podmiotów prywatnych, które z coraz większym powodzeniem odnoszą sukcesy w produkcji sprzętu wojskowego. Dzisiaj firmy prywatne stanowią już istotny element systemu obronności kraju, a w razie zagrożenia również mogą zapewniać wsparcie siłom zbrojnym.

Wszyscy mamy świadomość, że silne państwo to nie tylko silna armia. To przede wszystkim mocna gospodarka, jak również wchodzący w jej skład rozbudowany i sprawnie funkcjonujący, wspierany przez państwo rodzimy przemysł obronny. Przemysł współpracujący na zasadach wzajemności z największymi i najbardziej rozpoznawalnymi koncernami światowymi.

Stoimy u progu wydatkowania największych w historii kwot na unowocześnienie naszej armii.Z jednej strony jest to konieczność, ale z drugiej nie wolno nam zapomnieć, iż przeznaczane na ten cel środki finansowe pochodzą z kieszeni polskiego podatnika. Dlatego musimy je wydawać rozsądnie i w realizacji priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych w maksymalnym stopniu korzystać z możliwości tkwiących w polskim przemyśle obronnym. W Polsce, co często podkreślam, wydajemy na naukę niemałe pieniądze. Chcielibyśmy, aby przekładało się to na wzrost innowacyjności naszego przemysłu. Aby technologie i rozwiązania finalne, które kadry naukowe i inżynierskie opracowują w ramach prac badawczo-rozwojowych, były wykorzystywane przez polską gospodarkę, przez polskie państwo, przez polski przemysł, w tym obronny. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego jest doskonałym miejscem promocji takich najnowszych technologii branży zbrojeniowej, a zarazem nawiązywania kontaktów biznesowych pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami.

Pragnę pogratulować organizatorom tej cennej, mającej już swoją wieloletnią tradycję inicjatywy, która właściwie promuje polską gospodarkę i ma swoją markę na świecie. Wystawcom i uczestnikom targów życzę satysfakcjonujących wyborów oraz atmosfery sprzyjającej spotkaniom i dyskusjom branżowym. Wyrażam przekonanie, że i w tym roku będą Państwo zadowoleni ze swojej obecności w Kielcach.

Z wyrazami szacunku,
Andrzej Duda