Nagroda Prezydenta RP dla systemu kryptograficznej ochrony informacji - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

08.09.2017

Nagroda Prezydenta RP dla systemu kryptograficznej ochrony informacji

W tym roku specjalną nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP zdobył system ochrony kryptograficznej IP-Krypto „SZAŁWIA”, opracowany przez Wojskowy Instytut Łączności.

Nagrodę wręczył zastępca szefa BBN minister Dariusz Gwizdała podczas ostatniego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Prezydent Andrzej Duda wyróżniając system chciał podkreślić kluczowe dziś znaczenie technologii teleinformatycznych, w tym łączności szyfrowanej, dla funkcjonowania Sił Zbrojnych. To także wyraz uznania dla polskiej myśli technicznej, kontynuującej najlepsze narodowe tradycje i zdolnej do opracowywania produktów spełniających najwyższe światowe standardy w dziedzinie kryptografii. 

Przestrzeń wirtualna i związane z nią technologie mają obecnie szczególne znacznie dla bezpieczeństwa militarnego, o czym świadczyło m.in. formalne uznanie cyberprzestrzeni za kolejny obszar działań operacyjnych podczas zeszłorocznego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

Nagroda Prezydenta RP wpisuje się także w starania rządu związane ze wzmacnianiem cyberbezpieczeństwa oraz budowaniem zdolności do działań w cyberprzestrzeni, czego ostatnimi przykładami było m.in. powołanie przez MON w czasie tegorocznych targów MSPO biura ds. organizacji oddziałów cybernetycznych, czy prace nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa koordynowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.   

System kryptograficznej ochrony informacji w sieciach IP „SZAŁWIA” jest pierwszym krajowym i jak dotąd jedynym posiadającym stosowne certyfikaty oraz wdrożonym systemem przeznaczonym do ochrony informacji o klauzuli do „tajne” włącznie.

Możliwości systemu pozwalają na zastosowanie – od typowych połączeń między stacjonarnymi, wielostanowiskowymi sieciami komputerowymi w jednostkach organizacyjnych MON, poprzez połączenia między polowymi obiektami łączności, aż po indywidualne zabezpieczenia pojedynczych stanowisk komputerowych czy radiostacji obsługujących ruch IP.

Unikatową funkcją podsystemu zarządzania jest ciągłe monitorowanie pracy każdego urządzenia w systemie, a w przypadku kompromitacji kryptograficznej możliwość zdalnego wyłączania urządzeń, które wpadły w ręce przeciwnika. 

Nagroda Prezydenta RP dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP ustanowiona została przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2009 r. Od tego czasu wręczana jest rokrocznie podczas targów MSPO w Kielcach. Pierwszym jej laureatem został nahełmowy system wyświetlania parametrów lotu SWPL-1 będący wspólnym opracowaniem Przemysłowego Centrum Optyki S.A. oraz Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Natomiast rok temu wyróżniony został przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN, wyprodukowany we współpracy MESKO S.A., Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowego TELESYSTEM-MESKO oraz Wojskowej Akademii Technicznej.

(Fot. Paweł Ziemnicki/Defence24.pl)