Szef BBN: Sondaż "Rz" wskazuje na rolę prezydenta w obronności - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

13.09.2017

Szef BBN: Sondaż "Rz" wskazuje na rolę prezydenta w obronności

Przytaczany przez "Rzeczpospolitą" sondaż pokazuje, że Polacy postrzegają prezydenta jako wiodącą postać w sprawach obronności; chcą też jasnego podziału kompetencji – skomentował środową publikacje dziennika szef BBN Paweł Soloch.

"Sondaż +Rzeczpospolitej+ pokazuje, że Polacy wskazują na prezydenta jako osobę wiodącą w sprawach obronności i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi, co jest uprawnione ze względu na niezwykle silny mandat prezydenta pochodzący z wyborów bezpośrednich" – powiedział PAP Soloch.

Jak ocenił, "widać, że Polacy oczekują jasno określonych kompetencji i podziału zadań w sprawach kierowania siłami zbrojnymi i obroną państwa".

Szef BBN zwrócił uwagę, że między innymi o takim niedoprecyzowaniu kompetencji, jako zwierzchnika sił zbrojnych mówił prezydent, inicjując w maju debatę nad zmianą konstytucji. "Ten systemowy problem był podnoszony także w czasie poprzednich prezydentur" – zaznaczył Soloch.

"Według prezydenta kompetencje dotyczące kierowania armią powinny być jasno określone w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Na pewno nie jest zdrowy układ, w którym w czasie pokoju prezydent w sprawach zwierzchnictwa - ale i kwestiach związanych z obroną państwa - ma mniej do powiedzenia niż w czasie wojny. W czasie pokoju uprawnienia prezydenta są przede wszystkim blokujące, natomiast nie inicjujące" – dodał.

W ocenie szefa BBN "te wady systemowe mogą prowadzić do potencjalnych napięć i konfliktów na linii prezydent – rząd". "Tymczasem w sprawach tak fundamentalnych jak obronność, nie powinno być wątpliwości, kto za co odpowiada. Do takich sytuacji nawiązywał prezydent w swoich wystąpieniach mówiąc o potrzebie referendum w sprawie konstytucji" – dodał Soloch.

W przeprowadzonym na zlecenie "Rz" sondażu trzy czwarte respondentów – 75,6 proc., na pytanie, kto powinien być zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju, wskazało na prezydenta. Zdaniem 14,8 proc. powinien to być minister obrony; 2,5 proc. widzi w tej roli premiera.

Według Konstytucji RP prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W czasie pokoju sprawuje nad nimi zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony. Na czas wojny prezydent, na wniosek premiera, mianuje naczelnego dowódcę.(PAP)