gen. bryg. J. Kraszewski w programie Skaner Defence24 - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.09.2017

gen. bryg. J. Kraszewski w programie Skaner Defence24

Nałożenie na Sztab Generalny Wojska Polskiego zadań na poziomie operacyjnym grozi przeciążeniem tej instytucji. Potrzebne jest Dowództwo Sił Połączonych, które zajęłoby się planowaniem i prowadzeniem operacji - powiedział gen. bryg. Jarosław Kraszewski, dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

Gen. bryg. Jarosław Kraszewski pod koniec czerwca br. został poinformowany przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego o wszczęciu postepowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Oznacza to, że J. Kraszewski do czasu zakończenia postępowania nie ma dostępu do informacji niejawnych. W pierwszym wywiadzie od tego czasu generał powiedział, że do tej pory nikt z SKW nie rozmawiał z nim o powodach rozpoczęcia procedury sprawdzającej. (cały wywiad na Defence24)