List Prezydenta RP z okazji święta Wojsk Lądowych - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

16.09.2017

List Prezydenta RP z okazji święta Wojsk Lądowych

15 sierpnia br. w Giżycku odbyły się uroczystości z okazji święta Wojsk Lądowych. Do ich uczestników list skierował Prezydent RP Andrzej Duda, który odczytał gen. bryg. Jarosław Kraszewski z Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

 

***

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

 

Warszawa, 15 września 2017 roku

Pan

gen. dyw. Jarosław Mika
Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Pan 

gen. bryg. Wojciech Grabowski
Inspektor Wojsk Lądowych
Żołnierze i Pracownicy Wojsk Lądowych

Żołnierze i Pracownicy Wojsk Lądowych!
Szanowni Państwo!

Z okazji Święta Wojsk Lądowych składam ich dowódcom, żołnierzom oraz pracownikom najlepsze życzenia oraz wyrazy mojego szacunku i uznania. Wasze wyszkolenie, skuteczność oraz dzielność sprawiają, że jesteście wyróżniającym się Rodzajem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokie oceny przełożonych i sojuszników dla oddziałów biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach i operacjach są znakomitym potwierdzeniem Waszych umiejętności. 

Pieczołowicie pielęgnujecie dorobek i doświadczenie wielu pokoleń w służbie pod biało-czerwoną flagą. Bohaterskie czyny żołnierzy wiktorii wiedeńskiej stanowią po dziś dzień ważny element zbiorowej pamięci, której jesteście spadkobiercami. Choć od tych wydarzeń minęły ponad trzy stulecia, to nadal wolność Ojczyzny jest dla Was najwyższym nakazem. Służba w Wojskach Lądowych to dziś honor i zaszczyt, ale również odpowiedzialność, codzienny trud i wyrzeczenia. To piękna tradycja, ale też dyscyplina, obowiązkowość oraz precyzja w wykonywaniu zadań. To także gotowość do wykonywania sojuszniczych zobowiązań, o której świadczy cykliczny i aktywny udział wydzielonych jednostek w operacjach i ćwiczeniach. Jesteście filarem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej XXI wieku. 

Moim obowiązkiem jako zwierzchnika Sił Zbrojnych jest dbanie o ich rozwój, o ich zdolność do obrony niepodległości i integralności terytorialnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypełnienia zobowiązań sojuszniczych. Rzeczpospolita Polska jako członek NATO i Unii Europejskiej podejmuje przedsięwzięcia na rzecz pokoju w Europie i na świecie. Dzięki temu zaangażowaniu nasi sojusznicy postrzegają Polskę jako partnera lojalnego i wiarygodnego. W budowaniu tak dobrego wizerunku Polski macie swój ogromny udział, za co serdecznie Wam dziękuję. Nie osiągnęlibyśmy tego bez Waszego poświęcenia i gotowości do codziennego spełniania żołnierskich obowiązków. 

Wierzę, że przeobrażenia strukturalne oraz konsekwentnie realizowana modernizacja techniczna Sił Zbrojnych sprawią, że będziemy mogli na polskim wojsku polegać we wszystkich trudnych sytuacjach, w których zaistnieje konieczność wykorzystania go – od działań obronnych,poprzez realizację zobowiązań międzynarodowych, aż do pomocy władzom w przypadku katastrof, klęsk żywiołowych czy innego rodzaju kryzysów. Z uwagą będę przyglądał się planowanym reformom oraz ćwiczeniom, zarówno tym krajowym, jak i międzynarodowym. Wskażą one, w których segmentach systemu obronnego należy dokonać niezbędnych korekt i uzupełnień. 

Panie i Panowie Oficerowie! 

Żołnierze i Pracownicy Wojsk Lądowych!

W tym wyjątkowym dniu chcę złożyć Państwu serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności. Życzę żołnierskiego szczęścia oraz służby, która będzie przynosić Państwu satysfakcję, a Polsce pożytek. Pracownikom cywilnym życzę, aby jako członkowie wielkiej wojskowej rodziny wykonywali swoje zadania z prawdziwą dumą, z poczuciem, że w ramach swoich obowiązków współtworzą siłę i sprawność Wojsk Lądowych Rzeczypospolitej Polskiej. Życzę Państwu powodzenia w życiu prywatnym, rodzinnego szczęścia oraz pomyślnego rozwoju karier. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda