Prezydent RP: Prawda o Narodowych Siłach Zbrojnych i pamięć o ich żołnierzach dobrze służy budowaniu etosu obywateli - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

16.09.2017

Prezydent RP: Prawda o Narodowych Siłach Zbrojnych i pamięć o ich żołnierzach dobrze służy budowaniu etosu obywateli

16 września br. w Warszawie odbywają się oficjalne obchody 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W liście do uczestników obchodów odczytanym przez zastępcę szefa BBN ministra Dariusza Gwizdałę, Prezydent zaznaczył, że NSZ były jedną z najważniejszych formacji wojskowych Polski Podziemnej.

 

***

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

 

 

Warszawa, 16 września 2017 roku

 

Organizatorzy i Uczestnicy obchodów

75. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

Czcigodni Weterani!

Szanowni Państwo!

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych na obchody 75. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych. Z tej okazji składam wyrazy szacunku kombatantom tej jednej z najważniejszych formacji wojskowych Polski Podziemnej. Dziękuję organizatorom obecnych uroczystości, a także działaczom i uczonym, dzięki zaangażowaniu których coraz lepiej znamy prawdę o dziejach NSZ i zasługach ich żołnierzy dla niepodległości naszej Ojczyzny.

„Mam głębokie przeświadczenie, że Oddziały Narodowych Sił Zbrojnych wnoszą do zjednoczonego wysiłku Kraju wartościowy wkład obywatelski i żołnierski” – pisał generał Tadeusz Bór-Komorowski w rozkazie scaleniowym z 31 marca 1944 roku. Witając żołnierzy NSZ w szeregach podziemnego Wojska Polskiego, Dowódca Armii Krajowej życzył im, aby „wnieśli w Jej szeregi swój entuzjazm i wiarę w Wielkość Sprawy”, połączone z „karnością, zdyscyplinowaniem, wyszkoleniem” i „gotowością do ofiar”.

Słowa te w pełni potwierdziła dalsza historia NSZ. Żołnierze konspiracji narodowej należeli do najwartościowszych bojowników o wyzwolenie Polski spod władzy i terroru obu okupantów. Walcząc mężnie przeciwko dwu wrogom, stawali zarazem w obronie ludności przed infiltracją sowiecką i pospolitym bandytyzmem. Swoimi działaniami bojowymi zapisali chlubne karty podczas powstań: warszawskiego i antykomunistycznego. Należeli do niezłomnych przeciwników powojennego reżimu. Kontynuując jako Narodowe Zjednoczenie Wojskowe walkę z „czerwonymi” o Polskę biało-czerwoną, stworzyli w wielu regionach kraju silne oddziały partyzanckie i tajne struktury, które przez długie lata podtrzymywały w rodakach ducha oporu, wierność idei narodowej oraz nadzieję na odrodzenie suwerennego państwa polskiego.

Uważam, że za to wszystko my, współcześni Polacy, żyjący w niepodległej Rzeczypospolitej, jesteśmy im winni cześć i pamięć. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą badawczą i społeczną przyczyniają się do upowszechniania autentycznej wiedzy o Narodowych Siłach Zbrojnych i przywracania ich żołnierzom dobrego imienia. To niezwykle trudne zadanie po pół wieku fałszerstw i pomówień komunistycznej propagandy. Ale ten trud przynosi dobre owoce. Dzięki Państwa wysiłkom zwłaszcza młode pokolenie coraz chętniej odwołuje się do dziedzictwa NSZ, dostrzegając w ich żołnierzach kontynuatorów najlepszych polskich tradycji patriotycznych i depozytariuszy naszej narodowej tożsamości. Jestem przekonany, że prawda o Narodowych Siłach Zbrojnych i pamięć o ich żołnierzach dobrze służy budowaniu etosu i aktywnemu zaangażowaniu obywateli na rzecz niepodległej Ojczyzny.

Cześć i chwała bohaterom! Wieczna pamięć poległym!

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda