72. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

20.09.2017

72. sesja Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Prezydent uczestniczył w rozpoczęciu debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Andrzej Duda odbył również spotkania dwustronne z przywódcami m.in. Ukrainy i Łotwy, a po południu wystąpił podczas debaty generalnej 72. sesji Zgromadzenia. W wizycie w USA bierze udział także szef BBN Paweł Soloch.

Spotkanie z Prezydentem Ukrainy Petro Poroszenko

Prezydenci Polski i Ukrainy odbyli półgodzinną rozmowę. Takie dwustronne spotkanie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ stało się już tradycją i odbywa się corocznie. Prezydenci rozmawiali o współpracy polsko-ukraińskiej w perspektywie polskiego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Szczegółowo omówili sytuację w Donbasie, zwłaszcza propozycję zaangażowania sił pokojowych ONZ na tym obszarze. Uznali że taka propozycja wymaga uważnego przemyślenia i jej mandat musi być do zaakceptowania przez stronę ukraińską.

W przyszłości może ona stać się przedmiotem decyzji Rady Bezpieczeństwa z udziałem Polski. Prezydenci rozmawiali też o współpracy dwustronnej, w tym na wspólnej granicy, w kontekście zbliżenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Omówiono również wspólne stanowisko sprzeciwiające się budowie gazociągu Nord Stream 2. Obaj Przywódcy uzgodnili grudniową wizytę Andrzeja Dudy na Ukrainie. Spotkanie Prezydentów planowane jest w Charkowie.

 

 

Rozmowa z prezydent Litwy Dalią Grybauskaitė

Prezydent RP spotkał się w siedzibie ONZ z Dalią Grybauskaitė prezydent Litwy. Głównym tematem rozmów była ocena rosyjskiej polityki w regionie, szczególnie przebiegu i potencjalnych konsekwencji ćwiczeń Zapad 2017. W tym kontekście politycy potwierdzili, że wymagają one uważnej obserwacji i podkreślili duże i pozytywne znaczenie wdrożenia w życie postanowień szczytu NATO w Warszawie w zakresie wysuniętej obecności wojsk sojuszniczych na wschodniej flance.
 
Oboje Prezydenci wskazali też konieczność dalszego wspólnego działania krajów flanki w przygotowaniach do kolejnego szczytu Sojuszu tak, by zapadły tam kolejne decyzje wzmacniające bezpieczeństwo naszych krajów w ramach NATO. Prezydenci rozmawiali także o współpracy w zakresie energetyki i połączeń infrastrukturalnych. Andrzej Duda poruszył problemy Polaków na Litwie i wskazał na potrzebę ich konsekwentnego rozwiązania. Prezydent PL został osobiście zaproszony do udziału w uroczystościach rocznicy 100. odbudowy państwowości Litwy, która odbędzie się w przyszłym roku w Wilnie.
 
 

Spotkanie z Prezydentem Republiki Armenii Serżem Sarkisjanem

Prezydent Andrzej Duda odbył również rozmowę z Prezydentem Armenii Serżem Sarkisjanem. Było to pierwsze spotkanie obu polityków. Przywódcy podkreślili wielowiekowe tradycje dobrych relacji Polaków i Ormian odwołując się do tegorocznego spotkania Prezydenta Dudy ze wspólnotą ormiańską oraz intensywnych kontaktów parlamentarnych. Prezydenci rozmawiali również o sytuacji w regionie Kaukazu,  szczególnie w związku z pracami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obaj politycy wymienili się także zaproszeniami do złożenia wzajemnie wizyt.

 

 

Spotkanie Prezydenta RP z Przewodniczącym Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża Peterem Maurerem 

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przewodniczącym Komitetu Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Peter Mauer podziękował  za zaangażowanie Polski w pomoc humanitarną na świecie, w tym szczególnie dla obozów uchodźców wojennych.

 

Zobacz także: Para prezydencka przekazała dary uchodźcom Przewodniczący poprosił Polskę, jako przyszłego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, o wsparcie dla idei wzmocnienia międzynarodowego prawa humanitarnego. Rozmówcy omówili także sytuacje na Ukrainie, w tym trudności z dotarciem z pomocą humanitarną na zajęte przez separatystów obszary na wschodzie Ukrainy.

 

Rozmowa dotyczyła także kwestii Afganistanu i polskich doświadczeń w tym kraju i konieczności dialogu między NATO a MCK w celu optymalizacji pomocy humanitarnej w regionie.

 

 

Wystąpienie Prezydenta RP podczas 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Próby wpływania państw trzecich na demokratyczną politykę wolnych narodów powinny stać się przedmiotem troski wspólnoty międzynarodowej – oświadczył prezydent Andrzej Duda, przemawiając we wtorek w Nowym Jorku na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Prezydent w swoim przemówieniu odniósł się do wyboru Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa na lata 2018-2019. Jak mówił, "ten wybór to dla nas zaszczyt i zobowiązanie".

- Dziękuję wspólnocie narodów zjednoczonych za udzielenie nam tak szerokiego mandatu zaufania. Nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa traktujemy jako zobowiązanie do reprezentowania wszystkich państw członkowskich ONZ, bez względu na przynależność do grup regionalnych – oświadczył.

Podkreślił przywiązanie Polski do nienaruszalności prawa każdego narodu do suwerenności i wolności. - Wolność jest synonimem pokoju. Zniewolenie jest źródłem wojny - mówił.

Zaznaczył, że współcześnie szczególnymi aspektami wolności, które w sposób bezpośredni dotykają kwestii bezpieczeństwa, są wolność słowa i wolność do samostanowienia w ramach suwerennych państw narodowych. - Mówię o tym dlatego, że zwłaszcza w ostatnim roku w wielu państwach nasiliło się zjawisko manipulowania procesami politycznymi poprzez działania hybrydowe – propagandę lub wprost bezpośrednią ingerencję w procesy demokratyczne – podkreślił prezydent. CAŁOŚĆ WYSTĄPIENIA >> 

 

 


 
W środę Prezydent RP spotka się z Polonią oraz przedstawicielami świata nauki w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej. Po południu Andrzej Duda spotka się z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Ma także odbyć rozmowy z dużymi funduszami inwestycyjnymi. - To będzie rzeczywiście grupa najważniejszych instytucji finansowych . To będzie pierwsze spotkanie tego typu polskiego prezydenta nie z przedsiębiorcami, nie bezpośrednio z firmami, które w Polsce mają już swoje przedsięwzięcia finansowe, ale z tymi którzy finansują, mają kapitał i którzy poszukują miejsc inwestycyjnych – wyjaśniał w poniedziałek Szef Gabinetu Prezydenta.
 
Prezydent będzie zachęcał te firmy do inwestowania w Polsce i w całym regionie Trójmorza.
 
Ostatniego dnia wizyty, w czwartek, prezydent Duda odwiedzi West Point, gdzie mieści się Akademia Wojskowa Stanów Zjednoczonych, gdzie wygłosi wykład dla kadetów. (inf. własna, PAP)