Pożegnanie „Rosiniaka” z mundurem - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

22.09.2017

Pożegnanie „Rosiniaka” z mundurem

W piątek 22 września br. w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego gościł st. chor. sztab. Zbigniew Rosiński „Rosiniak” – wieloletni wiceprezes i prezes Wojskowego Klubu Biegacza „Meta” w Lublińcu. Chor. Z. Rosiński 30 września br. kończy wieloletnią zawodową służbę wojskową, co było główną okazją do przybycia do Biura.

Zastępca Gabinetu Szefa Biura Sebastian Wasilczuk w imieniu szefa BBN ministra Pawła Solocha podziękował Z. Rosińskiemu za wieloletnią współpracę między Biurem a Klubem oraz wyraził nadzieję, że pożegnanie z mundurem nie spowoduje zakończenia jego aktywności.  

„Bieg Katorżnika” jest imprezą sportowo-obronną, organizowaną od 2004 r. Szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego od 2006 r. wspierają to przedsięwzięcie, które służy promocji obronności oraz utrzymywaniu więzi wojska ze społeczeństwem. Pierwszym szefem BBN, który dostrzegł ważność tej imprezy był minister Władysław Stasiak, od czasu jego urzędowania patronaty Szefa Biura nad „Biegiem Katorżnika” oraz udział w nim pracowników BBN stały się tradycją.

W 2017 r. szef BBN, w ramach realizacji „Lubliniecki Szlem Biegowy 2017”, patronuje następującym przedsięwzięciom:

  1. „Bieg Katorżnika”, 11–12 sierpnia br.,
  2. Bieg „O Nóż Komandosa”, 6 października br.,
  3. „Maraton Komandosa”, 25 listopada br.

***

St. chor. sztab. Zbigniew Rosiński służbę wojskową rozpoczął w 1980 r. nauką w Szkole Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy na kierunku radiowym. Po jej skończeniu, w latach 1982–1994 służył na stanowisku dowódcy obsługi-instruktora w Jednostkach Wojskowych w Dziwnowie a potem w Lublińcu. W latach 1995–2017 był szefem Garnizonowego Węzła Łączności w Lublińcu oraz szefem węzła w Lublińcu Regionu Wsparcia Teleinformatycznego we Wrocławiu. St. chor. sztab. Zbigniew Rosiński w trakcie zawodowej służby wojskowej oraz pozazawodowej działalności na rzecz promowania sportu był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i medalami resortowymi, m.in. odznaczony jest: Brązowym Krzyżem Zasługi, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Honorową Odznaką Zasłużony dla Łączności, Odznaką Honorową Wojsk Specjalnych, Brązową Odznaką Honorową PZLA. Wielokrotnie wyróżniany za są działalność sportową i lokalną na rzecz społeczności lublinieckiej. Stąd tytuły „Organizator Roku”, „Menager Roku”, „Jesteśmy z nich dumni”, „Człowiek Roku powiatu lublinieckiego”, czy człowiek roku województwa śląskiego.