Pożegnanie ostatniej grupy stażystów BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

29.09.2017

Pożegnanie ostatniej grupy stażystów BBN

29 września 2017 r. Szef BBN minister Paweł Soloch pożegnał grupę stażystów, która jako ostatnia odbywała staż w Biurze w ramach X edycji Wakacyjnych Staży Studenckich.

Minister Paweł Soloch spotkał się z lauteatami, którzy odbyli staż kolejno w: Archiwum, Departamencie Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Departamencie Analiz Strategicznych oraz Departamencie  Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego.

Podczas rozmowy szef BBN pogratulował stażystom owocnej pracy na rzecz Biura oraz podziękował za zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz pozytywną energię. Minister Paweł Soloch wręczył studentom Certyfikaty Szefa BBN oraz życzył sukcesów w przyszłej karierze zawodowej. Wyraził również nadzieję, że w przyszłości jako analitycy różnych urzędów administracji publicznej będą służyć naszemu państwu.

 

Więcej na temat X edcji WSS:

Pożegnanie pierwszej grupy absolwentów X edycji Wakacyjnych Staży Studenckich w BBN

Czworo studentów rozpoczęło staż w BBN

Egzaminy na staż w BBN