Spotkanie szefa BBN z ministrem obrony Estonii - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.10.2017

Spotkanie szefa BBN z ministrem obrony Estonii

We wtorek, 10 października szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Soloch przyjął ministra obrony Republiki Estońskiej, Jüri Luika.

W trakcie spotkania omówiono wspólne podejście do kwestii wzmocnienia sojuszniczej obecności na wschodniej flance NATO. Zgodzono się, że jej dotychczasowa, pozytywnie oceniana forma nie stanowi jednak rozwiązania docelowego. Wskazane byłoby uzupełnienie jej komponentami lotniczymi i morskimi, dostosowanie struktury dowodzenia sojuszniczymi siłami do praktycznych wyzwań, związanych z potencjalnymi kryzysami i – optymalnie – nadanie obecności NATO stałego charakteru. Strony spotkania oceniły, że zagadnienia te powinny stać się przedmiotem szczytu Sojuszu w Brukseli, w 2018 r.

Ważnym tematem rozmowy była również Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE, w tym sprawa dołączenia obydwu krajów do stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obrony (PESCO). Zarówno Polska, jak i Estonia są zainteresowane udziałem w tym projekcie. Uzależniają tę kwestię jednak od charakteru kooperacji, który powinien unikać dublowania zarówno struktur, jak i działań Sojuszu, być natomiast wobec nich komplementarnym, jak również budować warunki dla konkurencyjnego rozwoju przemysłów zbrojeniowych ze wszystkich krajów europejskich. W trakcie spotkania zwrócono także uwagę na konieczny transatlantycki wymiar działań podejmowanych w ramach samej UE i na gruncie jej współpracy z NATO.

Ministrowie P. Soloch i J. Luik dokonali także krótkiej oceny niedawnego rosyjsko-białoruskiego ćwiczenia ZAPAD-2017, podkreślili znaczenie cybernetycznego wymiaru bezpieczeństwa, jak również zaznaczyli bardzo dobry rozwój wielowymiarowej dwustronnej współpracy wojskowej. Jej ważnym aspektem jest dotychczasowy, jak również deklarowany dalszy udział Sił Zbrojnych RP w misji ochrony przestrzeni powietrznej państw bałtyckich – Air Policing.