Komunikat BBN ws. publikacji niezalezna.pl - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

13.10.2017

Komunikat BBN ws. publikacji niezalezna.pl

Nieprawdziwa jest informacja podana przez portal niezalezna.pl 13 października br., że pan Mikołaj Juszczuk pracuje w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Umowa z M. Juszczukiem rozwiązana została w zeszłym miesiącu po otrzymaniu od cywilnych służb ochrony państwa, w ramach ponadstandardowych procedur współpracy, informacji o zatrudnieniu M. Juszczuka w Sekretariacie Komitetu Obrony Kraju.

Liczymy na rozwój podobnej współpracy ze służbami podległymi ministrowi obrony narodowej. Jednocześnie informujemy, że we wrześniu br. szef BBN przesłał do ministra obrony narodowej pismo z prośbą o przekazanie znajdujących się w dyspozycji MON informacji na temat byłych oraz obecnych żołnierzy zatrudnionych w Biurze. W dalszym ciągu oczekujemy na odpowiedź. 

Niepokoi natomiast sytuacja, w której nazwiska osób wymienionych w ww. piśmie systematycznie publikowane są przez niektóre media. Wszelkie tego rodzaju doniesienia Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zmuszone jest traktować, jako próby dezawuowania instytucji, przy pomocy której Prezydent RP wykonuje swoje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności.