Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pod patronatem Szefa BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

02.12.2017

Uroczyste podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pod patronatem Szefa BBN

2 grudnia 2017 r., do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przyjechali uczniowie wraz z opiekunami i dyrektorami szkół na uroczystość podsumowania Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego pt. „150 rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego”, objętego patronatem honorowym szefa BBN ministra Pawła Solocha.

 • fot. Gerard Kucharski
  fot. Gerard Kucharski
 • fot. Gerard Kucharski
  fot. Gerard Kucharski
 • fot. Gerard Kucharski
  fot. Gerard Kucharski
 • fot. Gerard Kucharski
  fot. Gerard Kucharski
 • fot. Gerard Kucharski
  fot. Gerard Kucharski

Z tej okazji przedstawiciel Szefa BBN złożył wszystkim uczestnikom konkursu gratulacje oraz wręczył dyplomy i książki.

Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach wiekowych i obejmował dzieci oraz młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem przedsięwzięcia było zmotywowanie młodzieży do poszerzania wiedzy historycznej dotyczącej m.in. roli Marszałka Piłsudskiego dla odzyskania niepodległości, jego roli w wojnie polsko-bolszewickiej, znaczenia Bitwy Warszawskiej, poznawania historii czynu legionowego oraz historii II Rzeczypospolitej.

Konkurs został zorganizowany przez Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP (ZOR RP) im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i był przeprowadzony od 13 lutego do 2 grudnia 2017 roku. Do konkursu przystąpiło 649 szkół, w tym 117 szkół podstawowych, 249 szkół gimnazjalnych i 283 szkół ponadgimnazjalnych. Komisje okręgowe  wyłoniły w pierszym etapie 27 najlepszych prac, spośród których Główna Komisja Konkursowa, w drugim etapie, wyłoniła 9 zwycięskich. Rozdanie nagród i dyplomów, spotkanie laureatów, opiekunów, organizatorów i zaproszonych gości stanowiło trzeci etap konkursu.

Wszystkim laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce: Szymon Górny – II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie;

II miejsce Dorota Zatońska – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gdyni;

III miejsce (praca zbiorowa): Nicol Dąbrowska, Paulina Imiołek, Katarzyna Kaszuba – VII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Sosnowcu.

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce (praca zbiorowa): Dorota Kuncewicz, Vanessa Grigorowicz, Eryk Kluk, Kamil Gaidis – Progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie;

II miejsce (praca zbiorowa): Agata Makowska i Adriana Wiktorowska – Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zygmunta Wilkońskiego w Inowrocławiu;

III miejsce: nie oceniono.

 

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Miłosz Radkowski – Szkoła Podstawowa nr 29 w Bydgoszczy;

II miejsce: Wiktoria Dąbrowska – Szkoła Podstawowa nr 29 w Bydgoszczy;

ex aequo:

Paweł Rejdych – Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Brzechwy w Katowicach;

III miejsce: Julia Przewłoka – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie.

 

W konkursie nagrody ufundowali również: Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu, Minister Obrony Narodowej, Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu do Spraw kombatantów i Osób Represjonowanych, Szef Sztabu Generalnego WP, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Dotychczas ZOR RP w porozumieniu z Wojewódzkimi Kuratoriami Oświaty i Wychowania oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej zorganizował VII edycji Ogólnopolskich Konkursów Historycznych:

 • 2003 r., w konkursie pt. „Pielęgnujemy pamięć o żołnierzach powstań narodowych oraz poległych w I i II wojnie światowej” brało udział 157 szkół,
 • 2007 r., w konkursie pt. „Z pieśnią i wierszem przez dzieje oręża polskiego” brało udział 128 szkół,
 • 2009 r., w konkursie pt. „70. rocznica wybuchu II wojny światowej” brały udział 304 szkoły,
 • 2010 r., w konkursie pt. „90. rocznica Bitwy Warszawskiej” brało udział 496 szkół,
 • 2012 r., w konkursie pt. „Marszałek Józef Piłsudski jako mąż stanu, polityk i dowódca, w oczach współczesnego młodego pokolenia” brały udział 673 szkoły,
 •  2014 r., w konkursie pt. „100. rocznica powstania Legionów Polskich” brało udział 937 szkół,
 • 2015 r., w konkursie pt. „95. Rocznica Bitwy Warszawskiej” brały udział 984 szkoły.

 

Konkursy w latach: 2009, 2010, 2012, 2014 i 2015 były obejmowane Honorowym Patronatem Szefa BBN.