Laureaci konkursu z obszaru obronności - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

06.12.2017

Laureaci konkursu z obszaru obronności

W środę 6 grudnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom V konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności, objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Uczestniczył w nim szef BBN minister Paweł Soloch oraz podsekretarz stanu w MON dr Dominik Smyrgała.

  • fot. por. R.Suchy/ CO MON
    fot. por. R.Suchy/ CO MON
  • fot. por. R.Suchy/ CO MON
    fot. por. R.Suchy/ CO MON

Podczas uroczystości obecny był m.in. przewodniczący kapituły konkursu prof. Wojciech Fałkowski, prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak oraz przedstawiciele resortu obrony narodowej.

Nagrodę I stopnia w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową Ministra Obrony Narodowej otrzymał zespół badawczy w składzie: prof. dr hab. inż.Antoni  Rogalski, prof. dr hab. inż. Józef Piotrowski, ppłk dr hab. inż. Piotr Martyniuk, dr inż. Waldemar Gawron, za pracę nt. „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej”. Zespół reprezentuje Wojskową Akademię Techniczną. Nagrodę II stopnia w tej samej kategorii przyznano przedstawicielom Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za pracę nt. „Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrowej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych”. Zespół stanowią: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Pleskacz, dr inż. Tomasz Borejko, dr inż. Krzysztof Siwiec, dr inż. Krzysztof Marcinek, mgr. inż. Andrzej Berent, mgr. inż. Paweł Narczyk. Nagrodę III stopnia zdobyli z kolei wykonawcy pracy nt. „System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP — TURAWAMATS”. Zespół badawczy w składzie ppłk dr inż. Mariusz Zieja, dr inż. Paweł Gołda, mgr. inż. Bartłomiej Kurzyk, mgr. inż. Andrzej Kobiałka, mgr. inż. Paweł Dygnatowski, Aleksander Szporka, mgr. inż. Krzysztof Głyda reprezentujący Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

W kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagrodę I stopnia otrzymali: dr inż. Tomasz Rachwalik, mgr inż. Janusz Zabłocki, dr hab. inż. Marek Leśniewicz, dr inż. Robert Wicik, dr. inż. Rafał Gliwa, dr inż. Marcin Grzonkowski, dr inż. Marek Małowidzki, st. tech. Ryszard  Fabisiak za pracę nt.: „System Informatyczny nt.: „Urządzenia IP-KRYPTO SZAŁWIA”. Laureaci pierwszej nagrody reprezentują Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego. Nagrodę II stopnia zdobył zespół Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w skład, którego weszli: mjr mgr inż. Piotr Ruliński, ppłk dr inż. Zbigniew Lewandowski, dr inż. Paweł Podgórzak, dr inż. Marcin Nita, mgr inż. Cezary Kwiecień, tech. Tadeusz Pielach za pracę nt. „Głowice bojowe do Bezzałogowych Statków Powietrznych”.

Z kolei wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody pieniężnej Ministra Obrony Narodowej oraz rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP otrzymali za pracę nt. „System głębinowy obrony przeciwminowej OPM kr. GŁUPTAK” reprezentanci Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Skład zespołu badawczego stanowili: dr hab. inż. Lech Rowiński, mgr inż. Bogumił Porala, mgr inż. Dorota Łukaszewicz, Leszek Obin, mgr inż. Piotr Grymajło, Jerzy Dziadkiewicz, mgr inż. Tomasz Sauer, mgr inż. Jan Koralewski, mgr inż. Paweł Sobczyk, Arkadiusz Rębiś, mgr inż. Arkadiusz  Szcześniak oraz Paweł Wasilewski. 

Organizatorem tegorocznego konkursu, mającego na celu promowanie dobrych praktyk i efektywność realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności państwa był Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

 

Źródło: MON, inf. własna