Konsultacje wyszehradzkie na Węgrzech - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

14.12.2017

Konsultacje wyszehradzkie na Węgrzech

12-13 grudnia br. przedstawiciele BBN wzięli udział w kolejnym spotkaniu doradców ds. bezpieczeństwa i sekretarzy rad bezpieczeństwa Grupy Wyszehradzkiej. Konsultacje zostały zorganizowane przez stronę węgierską w ramach prezydencji Węgier w V4.

Podczas rozmów poruszono szereg tematów związanych z bezpieczeństwem, w tym kwestie dotyczące m.in. NATO, Unii Europejskiej czy kwestii migracyjnych.

Było to już czternaste spotkanie w tej formule. Konsultacje w tym formacie zostały zainicjowane przez BBN
w 2012 r.– od tego czasu organizuje je każde państwo sprawujące prezydencję w Grupie Wyszehradzkiej.