Jak wzmacniać polską "soft power"? - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Strona znajduje się w archiwum.

10.01.2018

Jak wzmacniać polską "soft power"?

9 stycznia br. w Pałacu Prezydenckim odbyło się zorganizowane przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego spotkanie dotyczące budowania polskiej "soft power". Debatę otworzył Szef BBN Paweł Soloch, który podkreślił, że celem zapoczątkowanego cyklu spotkań jest m.in. „wypracowanie pewnej wspólnej perspektywy tego, to co nazywamy soft power”.

W debacie wzięli udział przedstawiciele resortów oraz innych instytucji państwowych, ośrodków naukowych i sektora prywatnego. Poruszono zagadnienia zarówno samej idei, jak i doboru narzędzi oraz prezentacji zasobów i możliwości działania instytucji państwa polskiego, zaangażowanych w kreowanie wizerunku Polski.   

Uczestnicy spotkania odnosili się także do tego, jakie obszary polskich doświadczeń historycznych, naszego rozwoju społecznego, dorobku cywilizacyjnego, budowy polskiej tożsamości, a także rozwoju nauki i postępu  technicznego mogą być dziś twórczo wykorzystane w budowie polskiej „soft power”.

Planowane jest kontynuowanie spotkań.