Uczniowie klas wojskowych ze Zbąszynka w BBN - Wydarzenia - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

29.01.2018

Uczniowie klas wojskowych ze Zbąszynka w BBN

W poniedziałek 29 stycznia br. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch spotkał się z uczniami klas wojskowych Liceum Ogólnokształcącego o profilu mundurowym z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku (woj. lubuskie). Z uczniami spotkał się również gen. bryg. Jarosław Kraszewski dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi.

W spotkaniu uczestniczyli także członkowie Stowarzyszenia 62. Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca.

Głównym celem wizyty było przedstawienie roli Prezydenta RP jako Zwierzchnika Sił Zbrojnych, zadań i funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz zaznajomienie z tematyką bezpieczeństwa na poziomie państwa, przedstawienie ogólnych założeń strategii bezpieczeństwa Polski i sytuacji geostrategicznej. Spotkanie w Biurze zostało zorganizowane w ramach promowania postaw proobronnych oraz edukacji dla obronności i bezpieczeństwa, skierowanego do szkół prowadzących klasy mundurowe.

Przed spotkaniem w Biurze, uczniowie zwiedzili Pałac Prezydencki, poznając jego historię oraz rolę Prezydenta RP, jako konstytucyjnie najwyższego Zwierzchnika Sił Zbrojnych. Odwiedzili także Dowództwo Garnizonu Warszawa, poznając jego rolę i zadania. Mieli ponadto możliwość złożenia wiązanki kwiatów przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

 

***

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku funkcjonuje od 71 lat. Zostało powołane jako Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa w Zbąszynku w 1946 roku. Do lat 90. XX wieku Szkoła była ściśle związana z koleją, kształcąc pracowników w zawodach kolejowych dla Polskich Kolei Państwowych.

W 2008 roku, szkole nadane zostało imię Jana Pawła II. Od 2017 roku nazwa Szkoły brzmi: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II w Zbąszynku. Aktualnie w trzech rocznikach klas mundurowych kształci się 52 uczniów.

W 2013 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy z 17. Wielkopolską Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu. Dzięki temu do oferty kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym włączony został przedmiot edukacja pożarniczo-wojskowa i utworzenio klasy mundurowe. Na mocy podpisanego porozumienia, kilka razy w roku uczniowie klas mundurowych szkolą się z żołnierzami 17. WBZ z zakresu musztry, udzielania pierwszej pomocy na polu walki, poznają tajniki pracy sapera, szkolenia ze strzelania na urządzeniu szkolno-treningowym „Śnieżnik”.

Klasy mundurowe regularnie biorą udział w Dniach Otwartych Jednostki oraz uroczystościach organizowanych przez 17. WBZ.

W 2016 roku podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Szkołą, a Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando z Bolesławca. W ramach porozumienia organizowane są szkolenia z technik samoobrony, survivalu i strzelania, wiązania węzłów, napełniania spadochronu, doskonalone są elementy musztry wojskowej. Uczniowie klas mundurowych biorą udział w manewrach sportowo-obronnych organizowanych przez Stowarzyszenie, a także w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.